H.264 / H.265 Recorder
CÔNG CỤ TÍNH DUNG LƯỢNG Ổ CỨNG

Thời gian lưu trữ (ngày)
Số lượng camera
Độ phân giải
Tốc độ Frame (FPS)
Chế độ ghi hình
Chuẩn mã hóa
TỔNG DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ: