Công giáoTài liệu Công giáo

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2023

Lịch phụng vụ Công giáo 2023 trình bày đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, âm lịch và ngày kính các Thánh để tiện theo dõi suốt năm Quý Mão 2023. Lịch Công Giáo 2023 năm A được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Joseph Tuấn kính chúc quý vị một năm an vui và tràn đầy ân sủng Chúa. Hãy cùng nhau loan báo Tin Mừng và phục vụ bạn nhé!

 

Lịch Công Giáo Tháng 01/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO LỄLOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
110/12TrắngTrọng
Chúa nhật ngày thứ tám trong Tuần Bát nhật Giáng Sinh. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
211TrắngNhớ
Thứ Hai trước Lễ Hiển Linh. Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
312Trắng
Thứ Ba trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34
413TrắngNhớ
Thứ Tư trước Lễ Hiển Linh. Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
514TrắngNhớ
Thứ Năm trước Lễ Hiển Linh. Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
615Trắng
Thứ Sáu trước Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12
716Trắng
Thứ Bảy trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
817TrắngTrọng
Chúa Nhật I Mùa Thường Niên. Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
918TrắngKính
Thứ Hai trong tuần I Mùa Thường Niên. Chúa Giêsu chịu phép rửa
Is 42:1-4.6-7 (hoặc Cv 10:34-38); Mt 3:13-17
1019Xanh
Thứ Ba trong tuần I Mùa Thường Niên
Dt 2:5-12; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Mc 1:21-28
1120Xanh
Thứ Tư trong tuần I Mùa Thường Niên
Dt 2:14-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mc 1:29-39
1221Xanh
Thứ Năm trong tuần I Mùa Thường Niên
Dt 3:7-14; Tv 95:6-7,8-9,10-11; Mc 1:40-45
1322Xanh
Thứ Sáu trong tuần I Mùa Thường Niên
Dt 4:1-5,11; Tv 78:3,4,6-7,8; Mc 2:1-12
1423Xanh
Thứ Bảy trong tuần I Mùa Thường Niên
Dt 4:12-16; Tv 19:8,910,15; Mc 2:13-17
1524XanhTrọng
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên
Is 49:3,5-6; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 1:1; 3 Ga 1:29-34
1625Xanh
Thứ Hai trong tuần II Mùa Thường Niên
Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22
1726TrắngNhớ
Thứ Ba trong tuần II Mùa Thường Niên. Thánh Antôn, Ab
Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28
1827Xanh
Thứ Tư trong tuần II Mùa Thường Niên
Dt 7:1-3,15-17; Tv 110:1,2,3,4; Mc 3:1-6
1928Xanh
Thứ Năm trong tuần II Mùa Thường Niên
Dt 7:25; Dt 8:6; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Mc 3:7-12
2029Xanh
Thứ Sáu trong tuần II Mùa Thường Niên
Dt 8:6-13; Tv 85:8,10,11-12,13-14; Mc 3:13-19
2130ĐỏNhớ
Thứ Bảy trong tuần II Mùa Thường Niên. Thánh Agnes, Đttđ
Dt 9:2-3,11-14; Tv 47:2-3,6-7,8-9; Mc 3:20-21
221/1XanhTrọng
Chúa Nhật III Mùa Thường Niên
Is 8:239; Tv 27:1,4,13-14; 1 Cr 1:10-13,17; Mt 4:12-23; Mt 4:12-17
232Xanh
Thứ Hai trong tuần III Mùa Thường Niên
Dt 9:15,24-28; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Mc 3:22-30
243TrắngNhớ
Thứ Ba trong tuần III Mùa Thường Niên. Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
Dt 10:1-10; Tv 40:2,4,7-8,10,11; Mc 3:31-35
254TrắngKính
Thứ Tư trong tuần III Mùa Thường Niên. Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
Dt 10:11-18; Tv 110:1,2,3,4; Mc 4:1-20
265TrắngNhớ
Thứ Năm trong tuần III Mùa Thường Niên. Thánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 10:19-25; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Mc 4:21-25
276Xanh
Thứ Sáu trong tuần III Mùa Thường Niên
Dt 10:32-39; Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40; Mc 4:26-34
287TrắngNhớ
Thứ Bảy trong tuần III Mùa Thường Niên. Thánh Tôma Aquinas, Lmts
Dt 11:1-2,8-19; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Mc 4:35-41
298XanhTrọng
Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên
Xp 2:3,3; Tv 146:6-7,8-9,9-10; 1 Cr 1:26-31; Mt 5:1-12
309Xanh
Thứ Hai trong tuần IV Mùa Thường Niên
Dt 11:32-40; Tv 31:20,21,22,23,24; Mc 5:1-20
3110TrắngNhớ
Thứ Ba trong tuần IV Mùa Thường Niên. Thánh Gioan Bosco, Lm
Dt 12:1-4; Tv 22:26-27,28,30,31-32; Mc 5:21-43

 

Lịch Công Giáo Tháng 02/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO LỄLOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
111/1Xanh
Thứ Tư trong tuần IV Mùa Thường Niên
Dt 12:4-7,11-15; Tv 103:1-2,13-14,17-18; Mc 6:1-6
212TrắngKính
Thứ năm trong tuần IV Mùa Thường Niên. Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
Dt 12:18-19,21-24; Tv 48:2-3,3-4,9,10-11; Mc 6:7-13
313Xanh
Thứ Sáu trong tuần IV Mùa Thường Niên
Dt 13:1-8; Tv 27:1,3,5,8-9; Mc 6:14-29
414Xanh
Thứ Bảy trong tuần IV Mùa Thường Niên
Dt 13:15-17,20-21; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mc 6:30-34
515XanhTrọng
Chúa Nhật V Mùa Thường Niên
Is 58:7-10; Tv 112:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 2:1-5; Mt 5:13-16
616ĐỏNhớ
Thứ Hai trong tuần V Mùa Thường Niên. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
St 1:1-19; Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35; Mc 6:53-56
717Xanh
Thứ Ba trong tuần V Mùa Thường Niên
St 1:20; St 2:4; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Mc 7:1-13
818Xanh
Thứ Tư trong tuần V Mùa Thường Niên
St 2:5-9,15-17; Tv 104:1-2,27-28,29-30; Mc 7:14-23
919Xanh
Thứ Năm trong tuần V Mùa Thường Niên
St 2:18-25; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 7:24-30
1020TrắngNhớ
Thứ Sáu trong tuần V Mùa Thường Niên. Thánh Scholastica, Đt
St 3:1-8; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 7:31-37
1121Xanh
Thứ Bảy trong tuần V Mùa Thường Niên
St 3:9-24; Tv 90:2,3-4,5-6,12-13; Mc 8:1-10
1222XanhTrọng
Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên
Hc 15:16-21; Tv 119:1-2,4-5,17-18,33-34; 1 Cr 2:6-10; Mt 5:17-37; Mt 5:20-22,27-28,33-34,37
1323Xanh
Thứ Hai trong tuần VI Mùa Thường Niên
St 4:1-15,25; Tv 50:1,8,16-17,20-21; Mc 8:11-13
1424TrắngNhớ
Thứ Ba trong tuần VI Mùa Thường Niên. Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
St 6:5-8; Tv 29:1-2,3-4,3,9-10; Mc 8:14-21
1525Xanh
Thứ Tư trong tuần VI Mùa Thường Niên
St 8:6-13,20-22; Tv 116:12-13,14-15,18-19; Mc 8:22-26
1626Xanh
Thứ Năm trong tuần VI Mùa Thường Niên
St 9:1-13; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Mc 8:27-33
1727Xanh
Thứ Sáu trong tuần VI Mùa Thường Niên
St 11:1-9; Tv 33:10-11,12-13,14-15; Mc 8:34; Mc 9:1
1828Xanh
Thứ Bảy trong tuần VI Mùa Thường Niên
Dt 11:1-7; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Mc 9:2-13
1929XanhTrọng
Chúa Nhật VII Mùa Thường Niên
Lv 19:1-2,17-18; Tv 103:1-2,3-4,8-10,12-13; 1 Cr 3:16-23; Mt 5:38-48
201/2Xanh
Thứ Hai trong tuần VII Mùa Thường Niên
Hc 1:1-10; Tv 93:1,1-2,5; Mc 9:14-29
212Xanh
Thứ Ba trong tuần VII Mùa Thường Niên
Hc 2:1-11; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mc 9:30-37
223TímTrọng
Thứ Tư Lễ Tro
Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18
234Tím
Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro
St 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25
245Tím
Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
256Tím
Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32
267TímTrọng
Chúa Nhật I Mùa Chay
St 2:7-9; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14-17; Rm 5:12-19; Rm 5:12,17-19; Mt 4:1-11
278Tím
Thứ Hai trong tuần I Mùa Chay
Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46
289Tím
Thứ Ba trong tuần I Mùa Chay
Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15

 

Lịch Công Giáo Tháng 03/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
110/2Tím
Thứ Tư trong tuần I Mùa Chay
St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32
211Tím
Thứ Năm trong tuần I Mùa Chay
Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12
312Tím
Thứ Sáu trong tuần I Mùa Chay
Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26
413Tím
Thứ Bảy trong tuần I Mùa Chay
St 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48
514TímTrọng
Chúa Nhật II Mùa Chay
St 12:1-4; Tv 33:4-5,18-19,20-22; 2 Tm 1:8-10; Mt 17:1-9
615Tím
Thứ Hai trong tuần II Mùa Chay
St 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38
716Tím
Thứ Ba trong tuần II Mùa Chay
Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12
817Tím
Thứ Tư trong tuần II Mùa Chay
Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28
918Tím
Thứ Năm trong tuần II Mùa Chay
Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31
1019Tím
Thứ Sáu trong tuần II Mùa Chay
St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46
1120Tím
Thứ Bảy trong tuần II Mùa Chay
St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32
1221TímTrọng
Chúa Nhật III Mùa Chay
Xh 17:3-7; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Rm 5:1-2,5-8; Ga 4:5-42; Ga 4:5-15,19-26,39,40-42
1322Tím
Thứ Hai trong tuần III Mùa Chay
2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30
1423Tím
Thứ Ba trong tuần III Mùa Chay
St 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35
1524Tím
Thứ Tư trong tuần III Mùa Chay
St 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19
1625Tím
Thứ Năm trong tuần III Mùa Chay
Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23
1726Tím
Thứ Sáu trong tuần III Mùa Chay
Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34
1827Tím
Thứ Bảy trong tuần III Mùa Chay
Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14
1928HồngTrọng
Chúa Nhật IV Mùa Chay
1 Sm 16:1,6-7,10-13; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 5:8-14; Ga 9:1-41; Ga 9:1,6-9,13-17,34-38
2029TrắngTrọng
Thứ Hai trong tuần IV Mùa Chay. Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria
Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54
2130Tím
Thứ Ba trong tuần IV Mùa Chay
Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16
221/2Tím
Thứ Tư trong tuần IV Mùa Chay
Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30
232Tím
Thứ Năm trong tuần IV Mùa Chay
Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47
243Tím
Thứ Sáu trong tuần IV Mùa Chay
Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30
254TrắngTrọng
Thứ Bảy trong tuần IV Mùa Chay. Lễ Truyền Tin
Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53
265TímTrọng
Chúa Nhật V Mùa Chay
Ed 37:12-14; Tv 130:1-2,3-4,5-6,7-8; Rm 8:8-11; Ga 11:1-45; Ga 11:3-7,17,20-27,33-45
276Tím
Thứ Hai trong tuần V Mùa Chay
St 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62
287Tím
Thứ Ba trong tuần V Mùa Chay
Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30
298Tím
Thứ Tư trong tuần V Mùa Chay
St 3:14-20,91-92,953; Ga 8:31-42
309Tím
Thứ Năm trong tuần V Mùa Chay
St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59
3110Tím
Thứ Sáu trong tuần V Mùa Chay
Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42

 

Lịch Công Giáo Tháng 04/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
111/2Tím
Thứ Bảy trong tuần V Mùa Chay
Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57
212ĐỏTrọng
Chúa Nhật Lễ Lá
Mt 21:1-11; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Mt 26:1427; Mt 27:11-54
313TímTrọng
Thứ Hai Tuần Thánh
Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11
414TímTrọng
Thứ Ba Tuần Thánh
Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38
515TímTrọng
Thứ Tư Tuần Thánh
Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25
616TrắngTrọng
Thứ Năm Tuần Thánh
Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15
717ĐỏTrọng
Thứ Sáu Tuần Thánh
Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42
818TrắngTrọng
Thứ Bảy Tuần Thánh. Lễ Vọng Phục Sinh
Rm 6:3-11118; Mt 28:1-10; Rm 6:3-11118; Mc 16:1-7
919TrắngTrọng
Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-8; Ga 20:1-9
1020TrắngTrọng
Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15
1121TrắngTrọng
Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18
1222TrắngTrọng
Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35
1323TrắngTrọng
Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48
1424TrắngTrọng
Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14
1525TrắngTrọng
Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15
1626TrắngTrọng
Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh – Kính Lòng Thương Xót Chúa
St 2:42-47; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Pr 1:3-9; Ga 20:19-31
1727Trắng
Thứ Hai trong tuần II Mùa Phục Sinh
Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8
1828Trắng
Thứ Ba trong tuần II Mùa Phục Sinh
Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15
1929Trắng
Thứ Tư trong tuần II Mùa Phục Sinh
Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21
201/3Trắng
Thứ Năm trong tuần II Mùa Phục Sinh
Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36
212Trắng
Thứ Sáu trong tuần II Mùa Phục Sinh
Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15
223Trắng
Thứ Bảy trong tuần II Mùa Phục Sinh
Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21
234TrắngTrọng
Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh
St 2:14,22-33; Tv 16:1-2-5,7-8,9-10,11; 1 Pr 1:17-21; Lc 24:13-35
245Trắng
Thứ Hai trong tuần III Mùa Phục Sinh
Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29
256ĐỏKính
Thứ Ba trong tuần III Mùa Phục Sinh. Thánh Máccô, Thánh Sử
Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35
267Trắng
Thứ Tư trong tuần III Mùa Phục Sinh
Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40
278Trắng
Thứ Năm trong tuần III Mùa Phục Sinh
Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51
289Trắng
Thứ Sáu trong tuần III Mùa Phục Sinh
Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59
2910TrắngNhớ
Thứ Bảy trong tuần III Mùa Phục Sinh. Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts
Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69
3011TrắngTrọng
Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh
St 2:14,36-41; Tv 23:1-3,3-4,5,6; 1 Pr 2:20-25; Ga 10:1-10

 

Lịch Công Giáo Tháng 05/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
112/3Trắng
Thứ Hai trong tuần IV Mùa Phục Sinh. Thánh Giuse thợ
Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18
213TrắngNhớ
Thứ Ba trong tuần IV Mùa Phục Sinh. Thánh Anathasiô, Gmtsht
Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30
314ĐỏKính
Thứ Tư trong tuần IV Mùa Phục Sinh. Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50
415Trắng
Thứ Năm trong tuần IV Mùa Phục Sinh
Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20
516Trắng
Thứ Sáu trong tuần IV Mùa Phục Sinh
Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6
617Trắng
Thứ Bảy trong tuần IV Mùa Phục Sinh
Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14
718TrắngTrọng
Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh
St 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; 1 Pr 2:4-9; Ga 14:1-12
819Trắng
Thứ Hai trong tuần V Mùa Phục Sinh
Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26
920Trắng
Thứ Ba trong tuần V Mùa Phục Sinh
Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31
1021Trắng
Thứ Tư trong tuần V Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8
1122Trắng
Thứ Năm trong tuần V Mùa Phục Sinh
Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11
1223Trắng
Thứ Sáu trong tuần V Mùa Phục Sinh
Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17
1324Trắng
Thứ Bảy trong tuần V Mùa Phục Sinh
Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21
1425TrắngTrọng
Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh
St 8:5-8,14-17; Tv 66:1-3,4-5,6-7,16-20; 1 Pr 3:15-18; Ga 14:15-21
1526Trắng
Thứ Hai trong tuần VI Mùa Phục Sinh
Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616
1627Trắng
Thứ Ba trong tuần VI Mùa Phục Sinh
Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11
1728Trắng
Thứ Tư trong tuần VI Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15
1829TrắngTrọng
Thứ Năm trong tuần VI Mùa Phục Sinh. Lễ Thăng Thiên
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20
191/4Trắng
Thứ Sáu trong tuần VI Mùa Phục Sinh
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23
202Trắng
Thứ Bảy trong tuần VI Mùa Phục Sinh
Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
213TrắngTrọng
Chúa Nhật VII Mùa Phục Sinh
St 1:12-14; Tv 27:1,4,7-8; 1 Pr 4:13-16; Ga 17:1-11
224Trắng
Thứ Hai trong tuần VII Mùa Phục Sinh
Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
235Trắng
Thứ Ba trong tuần VII Mùa Phục Sinh
Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11
246Trắng
Thứ Tư trong tuần VII Mùa Phục Sinh
Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
257Trắng
Thứ Năm trong tuần VII Mùa Phục Sinh
Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26
268TrắngNhớ
Thứ Sáu trong tuần VII Mùa Phục Sinh. Thánh Philip Neri, Lm
Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19
279Trắng
Thứ Bảy trong tuần VII Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25
2810ĐỏTrọng
Chúa Nhật VIII Mùa Thường Niên. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23
2911Xanh
Thứ Hai trong tuần VIII Mùa Thường Niên
Hc 17:19-27; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 10:17-27
3012Xanh
Thứ Ba trong tuần VIII Mùa Thường Niên
Hc 35:1-12; Tv 50:5-6,7-8,14,23; Mc 10:28-31
3113TrắngKính
Thứ Tư trong tuần VIII Mùa Thường Niên. Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
Hc 36:1,5-6,10-17; Tv 79:8,9,11,13; Mc 10:32-45

 

Lịch Công Giáo Tháng 06/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
114/4ĐỏNhớ
Thứ Năm trong tuần VIII Mùa Thường Niên. Thánh Justin, Tđ
Hc 42:15-25; Tv 33:2-3,4-5,6-7,8-9; Mc 10:46-52
215Xanh
Thứ Sáu trong tuần VIII Mùa Thường Niên
Hc 44:1,9-13; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mc 11:11-26
316ĐỏNhớ
Thứ Bảy trong tuần VIII Mùa Thường Niên. Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo
Hc 51:12-20; Tv 19:8,9,10,11; Mc 11:27-33
417TrắngTrọng
Chúa Nhật IX Mùa Thường Niên. Lễ Chúa Ba Ngôi
Xh 34:4-6,8-9; Đn 3:52,53,54,55; 2 Cr 13:11-13; Ga 3:16-18
518ĐỏNhớ
Thứ Hai trong tuần IX Mùa Thường Niên. Thánh Boniface, Gmtđ
Tb 1:1-2; Tv 112:1-2,34,5-6; Mc 12:1-12
619Xanh
Thứ Ba trong tuần IX Mùa Thường Niên
Tb 2:9-14; Tv 112:1-2,7-8,9; Mc 12:13-17
720Xanh
Thứ Tư trong tuần IX Mùa Thường Niên
Tb 3:1-11,16; Tv 25:2-4,4-5,6-7,8-9; Mc 12:18-27
821Xanh
Thứ Năm trong tuần IX Mùa Thường Niên
Tb 6:11; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 12:28-34
922Xanh
Thứ Sáu trong tuần IX Mùa Thường Niên
Tb 11:5-15; Tv 146:2,7,8-9,9-10; Mc 12:35-37
1023Xanh
Thứ Bảy trong tuần IX Mùa Thường Niên
Tb 12:1,5-15,20; Tb 13:2,6; Mc 12:38-44
1124TrắngTrọng
Chúa Nhật X Mùa Thường Niên. Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Đnl 8:2-3,14-16; Tv 147:12-13,14-15,19-20; 1 Cr 10:16-17; Ga 6:51-58
1225Xanh
Thứ Hai trong tuần X Mùa Thường Niên
2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12
1326TrắngNhớ
Thứ Ba trong tuần X Mùa Thường Niên. Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
2 Cr 1:18-22; Tv 119:129,130,131,132,133,135; Mt 5:13-16
1427Xanh
Thứ Tư trong tuần X Mùa Thường Niên
2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19
1528Xanh
Thứ Năm trong tuần X Mùa Thường Niên
2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26
1629TrắngTrọng
Thứ Sáu trong tuần X Mùa Thường Niên. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32
1730TrắngNhớ
Thứ Bảy trong tuần X Mùa Thường Niên. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37
181/5XanhTrọng
Chúa Nhật XI Mùa Thường Niên
Xh 19:2-6; Tv 100:1-2,3,5; Rm 5:6-11; Mt 9:3610
192Xanh
Thứ Hai trong tuần XI Mùa Thường Niên
2 Cr 6:1-10; Tv 98:1,2-3,3-4; Mt 5:38-42
203Xanh
Thứ Ba trong tuần XI Mùa Thường Niên
2 Cr 8:1-9; Tv 146:2,5-6,7,8-9; Mt 5:43-48
214TrắngNhớ
Thứ Tư trong tuần XI Mùa Thường Niên. Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 Cr 9:6-11; Tv 112:1-2,3-4,9; Mt 6:1-6,16-18
225Xanh
Thứ Năm trong tuần XI Mùa Thường Niên
2 Cr 11:1-11; Tv 111:1-2,3-4,7-8; Mt 6:7-15
236Xanh
Thứ Sáu trong tuần XI Mùa Thường Niên
2 Cr 11:18,21-30; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23
247TrắngTrọng
Thứ Bảy trong tuần XI Mùa Thường Niên. Sinh Nhật Thánh Gioan
2 Cr 12:1-10; Tv 34:8-9,10-11,12-13; Mt 6:24-34
258XanhTrọng
Chúa Nhật XII Mùa Thường Niên
Gr 20:10-13; Tv 69:8-10,14-17,33-35; Rm 5:12-15; Mt 10:26-33
269Xanh
Thứ Hai trong tuần XII Mùa Thường Niên
St 12:1-9; Tv 33:12-13,18-19,20,22; Mt 7:1-5
2710Xanh
Thứ Ba trong tuần XII Mùa Thường Niên
St 13:2,5-18; Tv 15:2-3,3-4,5; Mt 7:6,12-14
2811ĐỏNhớ
Thứ Tư trong tuần XII Mùa Thường Niên. Thánh Irenaeus, Gmtđ
St 15:1-12,17-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20
2912ĐỏTrọng
Thứ Năm trong tuần XII Mùa Thường Niên. Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
St 16:1-12,15-16; Tv 7:21-29
3013Xanh
Thứ Sáu trong tuần XII Mùa Thường Niên
St 17:1,9-10,15-22; Tv 128:1-2,3,4-5; Mt 8:1-4

 

Lịch Công Giáo Tháng 07/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
114/5Xanh
Thứ Bảy trong tuần XII Mùa Thường Niên
St 18:1-15; Lc 1:46-47,48-49,50,53,54-55; Mt 8:5-17
215XanhTrọng
Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên
St 4:8-11,14-16; Tv 89:2-3,16-17,18-19; Rm 6:3-4,8-11; Mt 10:37-42
316ĐỏKính
Thứ Hai trong tuần XIII Mùa Thường Niên. Thánh Tôma, Tông Đồ
St 18:16-33; Tv 103:1-2,3-4,8-9,10-11; Mt 8:18-22
417Xanh
Thứ Ba trong tuần XIII Mùa Thường Niên
St 19:15-29; Tv 26:2-3,9-10,11-12; Mt 8:23-27
518Xanh
Thứ Tư trong tuần XIII Mùa Thường Niên
St 21:5,8-20; Tv 34:7-8,10-11,12-13; Mt 8:28-34
619Xanh
Thứ Năm trong tuần XIII Mùa Thường Niên
St 22:1-19; Tv 115:1-2,3-4,5-6,8-9; Mt 9:1-8
720Xanh
Thứ Sáu trong tuần XIII Mùa Thường Niên
St 23:1-4,19; Tv 106:1-2,3-4,4-5; Mt 9:9-13
821Xanh
Thứ Bảy trong tuần XIII Mùa Thường Niên
St 27:1-5,15-29; Tv 135:1-2,3-4,5-6; Mt 9:14-17
922XanhTrọng
Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên
St 9:9-10; Tv 145:1-2,8-9,10-11,13-14; Rm 8:9,11-13; Mt 11:25-30
1023Xanh
Thứ Hai trong tuần XIV Mùa Thường Niên
St 28:10-22; Tv 91:1-2,3-4,14-15; Mt 9:18-26
1124TrắngNhớ
Thứ Ba trong tuần XIV Mùa Thường Niên. Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
St 32:23-33; Tv 17:1,2-3,6-7,8,15; Mt 9:32-38
1225Xanh
Thứ Tư trong tuần XIV Mùa Thường Niên
St 41:55-57; Tv 33:2-3,10-11,18-19; Mt 10:1-7
1326Xanh
Thứ Năm trong tuần XIV Mùa Thường Niên
St 44:18-21,23-29; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 10:7-15
1427TrắngNhớ
Thứ Sáu trong tuần XIV Mùa Thường Niên. Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt
St 46:1-7,28-30; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mt 10:16-23
1528TrắngNhớ
Thứ Bảy trong tuần XIV Mùa Thường Niên. Thánh Bonaventure, Gmtsht
St 49:29-33; Tv 105:1-2,3-4,6-7; Mt 10:24-33
1629XanhTrọng
Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên
Is 55:10-11; Tv 65:10,11,12-13,14; Rm 8:18-23; Mt 13:1-23; Mt 13:1-9
1730Xanh
Thứ Hai trong tuần XV Mùa Thường Niên
Xh 1:8-14,22; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Mt 10:34; Mt 11:1
181/6Xanh
Thứ Ba trong tuần XV Mùa Thường Niên
Xh 2:1-15; Tv 69:3,14,30-31,33-34; Mt 11:20-24
192Xanh
Thứ Tư trong tuần XV Mùa Thường Niên
Xh 3:1-6,9-12; Tv 11:25-27
203Xanh
Thứ Năm trong tuần XV Mùa Thường Niên
Xh 3:11-20; Tv 105:1,5,8-9,24-25,26-27; Mt 11:28-30
214Xanh
Thứ Sáu trong tuần XV Mùa Thường Niên
Xh 11:10; Xh 12:14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Mt 12:1-8
225TrắngNhớ
Thứ Bảy trong tuần XV Mùa Thường Niên. Thánh Maria Mađalêna
Xh 12:37-42; Tv 136:1,23-24,10-12,13-15; Mt 12:14-21
236XanhTrọng
Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên
Kn 12:13,16-19; Tv 86:5-6,9-10,15-16; Rm 8:26-27; Mt 13:24-43; Mt 13:24-30
247Xanh
Thứ Hai trong tuần XVI Mùa Thường Niên
Xh 14:5-18; Xh 15:1-2,3-4,5-6; Mt 12:38-42
258ĐỏKính
Thứ Ba trong tuần XVI Mùa Thường Niên. Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Xh 14:21; Xh 15:1; Xh 15:8-9,10,12,17; Mt 12:46-50
269TrắngNhớ
Thứ Tư trong tuần XVI Mùa Thường Niên. Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ
Xh 16:1-5,9-15; Tv 78:18-19,23-24,25-26,27-28; Mt 13:1-9
2710Xanh
Thứ Năm trong tuần XVI Mùa Thường Niên
Xh 19:1-2,9-11,16-203; Mt 13:10-17
2811Xanh
Thứ Sáu trong tuần XVI Mùa Thường Niên
Xh 20:1-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 13:18-23
2912TrắngNhớ
Thứ Bảy trong tuần XVI Mùa Thường Niên. Thánh Mátta
Xh 24:3-8; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Mt 13:24-30
3013XanhTrọng
Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên
1 V 3:5,7-12; Tv 119:57-72,76-77,127-128,129-130; Rm 8:28-30; Mt 13:44-52; Mt 13:44-46
3114TrắngNhớ
Thứ Hai trong tuần XVII Mùa Thường Niên. Thánh Ignatius thành Loyola, Lm
Xh 32:15-24,30-34; Tv 106:19-20,21-22,23; Mt 13:31-35

 

Lịch Công Giáo Tháng 08/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
115/6TrắngNhớ
Thứ Ba trong tuần XVII Mùa Thường Niên. Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Xh 33:7-11; Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13; Mt 13:35-43
216Xanh
Thứ Tư trong tuần XVII Mùa Thường Niên
Xh 34:29-35; Tv 99:5,6,7,9; Mt 13:44-46
317Xanh
Thứ Năm trong tuần XVII Mùa Thường Niên
Xh 40:16-21,34-38; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:47-53
418TrắngNhớ
Thứ Sáu trong tuần XVII Mùa Thường Niên. Thánh Gioan Vianney, Lm
Lv 23:1,4-11,15-16,27,34-37; Tv 81:3-4,5-6,10-11; Mt 13:54-58
519Xanh
Thứ Bảy trong tuần XVII Mùa Thường Niên
Lv 25:1,8-17; Tv 67:2-3,5,7-8; Mt 14:1-12
620TrắngTrọng
Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên. Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Đn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19; Mt 17,1-9
721Xanh
Thứ Hai trong tuần XVIII Mùa Thường Niên
Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21
822TrắngNhớ
Thứ Ba trong tuần XVIII Mùa Thường Niên. Thánh Đa Minh, Lm
Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36
923Xanh
Thứ Tư trong tuần XVIII Mùa Thường Niên
Ds 13:1-2,25; Ds 14:1,26-29,34-35; Tv 106:6-7,13-14,21-22,23; Mt 15:21-28
1024ĐỏKính
Thứ Năm trong tuần XVIII Mùa Thường Niên. Thánh Lôrensô, Tstđ
Ds 20:1-13; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Mt 16:13-23
1125TrắngNhớ
Thứ Sáu trong tuần XVIII Mùa Thường Niên. Thánh Clare, Đt
St 4:32-40; Tv 77:12-13,14-15,16,21; Mt 16:24-28
1226Xanh
Thứ Bảy trong tuần XVIII Mùa Thường Niên
St 6:4-13; Tv 18:2-3,3-4,47,51; Mt 17:14-20
1327XanhTrọng
Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên
1 V 19:9,11-13; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Rm 9:1-5; Mt 14:22-33
1428ĐỏNhớ
Thứ Hai trong tuần XIX Mùa Thường Niên. Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
St 10:12-22; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mt 17:22-27
1529TrắngTrọng
Thứ Ba trong tuần XIX Mùa Thường Niên. Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
St 31:1-832; Mt 18:1-5,10,12-14
161/7Xanh
Thứ Tư trong tuần XIX Mùa Thường Niên
St 34:1-12; Tv 18:15-20
172Xanh
Thứ Năm trong tuần XIX Mùa Thường Niên
Gs 3:7-11,13-17; Tv 114:1-2,3-4,5-6; Mt 18:21-19
183Xanh
Thứ Sáu trong tuần XIX Mùa Thường Niên
Gs 24:1-13; Tv 136:1-3,16-18,21-22,24; Mt 19:3-12
194Xanh
Thứ Bảy trong tuần XIX Mùa Thường Niên
Gs 24:14-29; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Mt 19:13-15
205XanhTrọng
Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên
Is 56:1,6-7; Tv 67:2-3,5,6-8; Rm 11:13-15,29-32; Mt 15:21-28
216TrắngNhớ
Thứ Hai trong tuần XX Mùa Thường Niên. Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Tl 2:11-19; Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44; Mt 19:16-22
227TrắngNhớ
Thứ Ba trong tuần XX Mùa Thường Niên. Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Tl 6:11-24; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 19:23-30
238Xanh
Thứ Tư trong tuần XX Mùa Thường Niên
Tl 9:6-15; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mt 20:1-16
249ĐỏKính
Thứ Năm trong tuần XX Mùa Thường Niên. Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
Tl 11:29-39; Tv 40:5,7-8,8-9,10; Mt 22:1-14
2510Xanh
Thứ Sáu trong tuần XX Mùa Thường Niên
R 1:1,3-6,14-16,22; Tv 146:5-6,7,8-9,9,10; Mt 22:34-40
2611Xanh
Thứ Bảy trong tuần XX Mùa Thường Niên
R 2:1-3,8-11; Tv 128:1-2,3,4,5; Mt 23:1-12
2712XanhTrọng
Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên
Is 22:19-23; Tv 138:1-2,2-3,6-8; Rm 11:33-36; Mt 16:13-20
2813TrắngNhớ
Thứ Hai trong tuần XXI Mùa Thường Niên. Thánh Augustinô, Gmtsht
St 1:2-5,8-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mt 23:13-22
2914ĐỏNhớ
Thứ Ba trong tuần XXI Mùa Thường Niên. Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
St 2:1-8; Tv 139:1-3,4-6; Mt 23:23-26
3015Xanh
Thứ Tư trong tuần XXI Mùa Thường Niên
St 2:9-13; Tv 139:7-8,9-10,11-12; Mt 23:27-32
3116Xanh
Thứ Năm trong tuần XXI Mùa Thường Niên
St 3:7-13; Tv 90:3-4,12-13,14,17; Mt 24:42-51

 

Lịch Công Giáo Tháng 09/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
117/7Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXI Mùa Thường Niên
St 4:1-8; Tv 97:1,2,5-6,10,11-12; Mt 25:1-13
218Xanh
Thứ Bảy trong tuần XXI Mùa Thường Niên
St 4:9-12; Tv 98:1,7-8,9; Mt 25:14-30
319XanhTrọng
Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên
Gr 20:7-9; Tv 63:2,3-4,5-6,8-9; Rm 12:1-2; Mt 16:21-27
420Xanh
Thứ Hai trong tuần XXII Mùa Thường Niên
St 4:13-18; Tv 96:1,3,4-5,11-12,13; Lc 4:16-30
521Xanh
Thứ Ba trong tuần XXII Mùa Thường Niên
St 5:1-6,9-11; Tv 27:1,4,13-14; Lc 4:31-37
622Xanh
Thứ Tư trong tuần XXII Mùa Thường Niên
Cl 1:1-8; Tv 52:10,11; Lc 4:38-44
723Xanh
Thứ Năm trong tuần XXII Mùa Thường Niên
Cl 1:9-14; Tv 98:2-3,3-4,5-6; Lc 5:1-11
824TrắngKính
Thứ Sáu trong tuần XXII Mùa Thường Niên. Sinh Nhật Đức Mẹ
Cl 1:15-20; Tv 100:1,2,3,4,5; Lc 5:33-39
925TrắngNhớ
Thứ Bảy trong tuần XXII Mùa Thường Niên. Thánh Phêrô Claver, Lm
Cl 1:21-23; Tv 54:3-4,6,8; Lc 6:1-5
1026XanhTrọng
Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên
Ed 33:7-9; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Rm 13:8-10; Mt 18:15-20
1127Xanh
Thứ Hai trong tuần XXIII Mùa Thường Niên
Cl 1:24; Cl 2:3; Tv 62:6-7,9; Lc 6:6-11
1228Xanh
Thứ Ba trong tuần XXIII Mùa Thường Niên
Cl 2:6-15; Tv 145:1-2,8-9,10-11; Lc 6:12-19
1329TrắngNhớ
Thứ Tư trong tuần XXIII Mùa Thường Niên. Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
Cl 3:1-11; Tv 145:2-3,10-11,12-13; Lc 6:20-26
1430ĐỏKính
Thứ Năm trong tuần XXIII Mùa Thường Niên. Tôn Vinh Thánh Giá
Cl 3:12-17; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 6:27-38
151/8TrắngNhớ
Thứ Sáu trong tuần XXIII Mùa Thường Niên. Đức Mẹ Sầu Bi
1 Tm 1:1-2,12-14; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Lc 6:39-42
162ĐỏNhớ
Thứ Bảy trong tuần XXIII Mùa Thường Niên. Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Tm 1:15-17; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 6:43-49
173XanhTrọng
Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên
Hc 27:30-28; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Rm 14:7-9; Mt 18:21-35
184Xanh
Thứ Hai trong tuần XXIV Mùa Thường Niên
1 Tm 2:1-8; Tv 28:2,7,8-9; Lc 7:1-10
195Xanh
Thứ Ba trong tuần XXIV Mùa Thường Niên
1 Tm 3:1-13; Tv 101:1-2,2-3,5,6; Lc 7:11-17
206ĐỏNhớ
Thứ Tư trong tuần XXIV Mùa Thường Niên. Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
1 Tm 3:14-16; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 7:31-35
217ĐỏKính
Thứ Năm trong tuần XXIV Mùa Thường Niên. Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
1 Tm 4:12-16; Tv 111:7-8,9,10; Lc 7:36-50
228Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXIV Mùa Thường Niên
1 Tm 6:2-12; Tv 49:6-7,8-10,17-18,19-20; Lc 8:1-3
239Xanh
Thứ Bảy trong tuần XXIV Mùa Thường Niên
1 Tm 6:13-16; Tv 100:2,3,4,5; Lc 8:4-15
2410XanhTrọng
Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên
Is 55:6-9; Tv 145:2-3,8-9,17-18; Pl 1:20-24,27; Mt 20:1-16
2511Xanh
Thứ Hai trong tuần XXV Mùa Thường Niên
Er 1:1-6; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 8:16-18
2612Xanh
Thứ Ba trong tuần XXV Mùa Thường Niên
Er 6:7-8,12,14-20; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 8:19-21
2713TrắngNhớ
Thứ Tư trong tuần XXV Mùa Thường Niên. Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
Er 9:5-9; Tb 13:2,3-4,6,7-8,6; Lc 9:1-6
2814Xanh
Thứ Năm trong tuần XXV Mùa Thường Niên
Kg 1:1-8; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 9:7-9
2915TrắngKính
Thứ Sáu trong tuần XXV Mùa Thường Niên. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael
Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22
3016TrắngNhớ
Thứ Bảy trong tuần XXV Mùa Thường Niên. Thánh Giêrômiô, Lmts
St 2:5-9,14-15; Gr 31:10,11-12,13; Lc 9:43-45

 

Lịch Công Giáo Tháng 10/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
117/8XanhTrọng
Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên
Ed 18:25-28; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Pl 2:1-11; Pl 2:1-5; Mt 21:28-32
218TrắngNhớ
Thứ Hai trong tuần XXVI Mùa Thường Niên. Thiên Thần Hộ Thủ
St 8:1-8; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Lc 9:46-50
319Xanh
Thứ Ba trong tuần XXVI Mùa Thường Niên
St 8:20-23; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Lc 9:51-56
420TrắngNhớ
Thứ Tư trong tuần XXVI Mùa Thường Niên. Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
Nkm 2:1-8; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Lc 9:57-62
521Xanh
Thứ Năm trong tuần XXVI Mùa Thường Niên
Nkm 8:1-4,5-6,7-12; Tv 19:8,9,10,11; Lc 10:1-12
622Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXVI Mùa Thường Niên
Br 1:15-22; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Lc 10:13-16
723TrắngNhớ
Thứ Bảy` trong tuần XXVI Mùa Thường Niên. Đức Mẹ Mân Côi
Br 4:5-12,27-29; Tv 69:33-35,36-37; Lc 10:17-24
824XanhTrọng
Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên
Is 5:1-7; Tv 80:9-12,13-14,15-16,19-20; Pl 4:6-9; Mt 21:33-43
925Xanh
Thứ Hai trong tuần XXVII Mùa Thường Niên
St 1:1; St 2:1,112; Lc 10:25-37
1026Xanh
Thứ Ba trong tuần XXVII Mùa Thường Niên
St 3:1-10; Tv 130:1-2,3-4,7-8; Lc 10:38-42
1127Xanh
Thứ Tư trong tuần XXVII Mùa Thường Niên
St 4:1-11; Tv 86:3-4,5-6,9-10; Lc 11:1-4
1228Xanh
Thứ Năm trong tuần XXVII Mùa Thường Niên
St 3:13-20; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:5-13
1329Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXVII Mùa Thường Niên
Ge 1:13-15; Tv 9:2-3,6,16,8-9; Lc 11:15-26
1430Xanh
Thứ Bảy trong tuần XXVII Mùa Thường Niên
Ge 4:12-21; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Lc 11:27-28
151/9XanhTrọng
Chúa Nhật XXVIII Mùa Thường Niên
Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Pl 4:12-14,19-20; Mt 22:1-14; Mt 22:1-10
162Xanh
Thứ Hai trong tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Rm 1:1-7; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 11:29-32
173ĐỏNhớ
Thứ Ba trong tuần XXVIII Mùa Thường Niên. Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ
Rm 1:16-25; Tv 19:2-3,4-5; Lc 11:37-41
184ĐỏKính
Thứ Tư trong tuần XXVIII Mùa Thường Niên. Thánh Luca, Thánh Sử
Rm 2:1-11; Tv 62:2-3,6-7,9; Lc 11:42-46
195ĐỏNhớ
Thứ Năm trong tuần XXVIII Mùa Thường Niên. Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Rm 3:21-29; Tv 130:1-2,3-4,5-6; Lc 11:47-54
206Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Rm 4:1-8; Tv 32:1-2,5,11; Lc 12:1-7
217Xanh
Thứ Bảy trong tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Rm 4:13,16-18; Tv 105:6-7,8-9,42-43; Lc 12:8-12
228XanhTrọng
Chúa Nhật XXIX Mùa Thường Niên
Is 45:1,4-6; Tv 96:1-3,4-5,7-8,9-1011; Mt 22:15-21
239Xanh
Thứ Hai trong tuần XXIX Mùa Thường Niên
Rm 4:20-25; Lc 1:69-70,71-72,73,75; Lc 12:13-21
2410Xanh
Thứ Ba trong tuần XXIX Mùa Thường Niên
Rm 5:12,15,17-19,20-21; Tv 40:7-8,89,10,17; Lc 12:35-38
2511Xanh
Thứ Tư trong tuần XXIX Mùa Thường Niên
Rm 6:12-18; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Lc 12:39-48
2612Xanh
Thứ Năm trong tuần XXIX Mùa Thường Niên
Rm 6:19-23; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 12:49-53
2713Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXIX Mùa Thường Niên
Rm 7:18-25; Tv 119:66,68,76,77,93,94; Lc 12:54-59
2814ĐỏKính
Thứ Bảy trong tuần XXIX Mùa Thường Niên. Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
Rm 8:1-11; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 13:1-9
2915XanhTrọng
Chúa Nhật XXX Mùa Thường Niên
Xh 22:20-26; Tv 18:2-3,3-4,47-5111; Mt 22:34-40
3016Xanh
Thứ Hai trong tuần XXX Mùa Thường Niên
Rm 8:12-17; Tv 68:2,4,6-7,20-21; Lc 13:10-17
3117Xanh
Thứ Ba trong tuần XXX Mùa Thường Niên
Rm 8:18-25; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:18-21

 

Lịch Công Giáo Tháng 11/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
118/9TrắngTrọng
Thứ Tư trong tuần XXX Mùa Thường Niên. Lễ Các Thánh
Rm 8:26-30; Tv 13:4-5,6; Lc 13:22-30
219TímTrọng
Thứ Năm trong tuần XXX Mùa Thường Niên. Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Rm 8:31-39; Tv 109:21-22,26-27,30-31; Lc 13:31-35
320Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXX Mùa Thường Niên
Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 14:1-6
421TrắngNhớ
Thứ Bảy trong tuần XXX Mùa Thường Niên. Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ
Rm 11:1-2,11-12,25-29; Tv 94:12-13,14-15,17-18; Lc 14:1,7-11
522XanhTrọng
Chúa Nhật XXXI Mùa Thường Niên
St 1:142; Tv 131:1,2,312; Mt 23:1-12
623Xanh
Thứ Hai trong tuần XXXI Mùa Thường Niên
Rm 11:29-36; Tv 69:30-31,33-34,36-37; Lc 14:12-14
724Xanh
Thứ Ba trong tuần XXXI Mùa Thường Niên
Rm 12:5-16; Tv 14:15-24
825Xanh
Thứ Tư trong tuần XXXI Mùa Thường Niên
Rm 13:8-10; Tv 112:1-2,4-5,9; Lc 14:25-33
926TrắngKính
Thứ Năm trong tuần XXXI Mùa Thường Niên. Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Rm 14:7-12; Tv 27:1,4,13-14; Lc 15:1-10
1027TrắngNhớ
Thứ Sáu trong tuần XXXI Mùa Thường Niên. Thánh Lêo Cả, Ghts
Rm 15:14-21; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 16:1-8
1128TrắngNhớ
Thứ Bảy trong tuần XXXI Mùa Thường Niên. Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ
Rm 16:3-9,16,22-27; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Lc 16:9-15
1229XanhTrọng
Chúa Nhật XXXII Mùa Thường Niên
Kn 6:12-16; Tv 63:2,3-4,5-6,7-814; Tv 63:13-14; Mt 25:1-13
131/10TrắngNhớ
Thứ Hai trong tuần XXXII Mùa Thường Niên. Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
Kn 1:1-7; Tv 139:1-3,4-6,7-8,9-10; Lc 17:1-6
142Xanh
Thứ Ba trong tuần XXXII Mùa Thường Niên
Kn 2:23-3; Tv 34:2-3,16-17,18-19; Lc 17:7-10
153Xanh
Thứ Tư trong tuần XXXII Mùa Thường Niên
Kn 6:2-11; Tv 82:3-4,6-7; Lc 17:11-19
164Xanh
Thứ Năm trong tuần XXXII Mùa Thường Niên
Kn 7:22; Kn 8:1; Tv 119:89,90,91,130,135,175; Lc 17:20-25
175TrắngNhớ
Thứ Sáu trong tuần XXXII Mùa Thường Niên. Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
Kn 13:1-9; Tv 19:2-3,4-5; Lc 17:26-37
186Xanh
Thứ Bảy trong tuần XXXII Mùa Thường Niên
Kn 18:14-16; Tv 105:2-3,36-37,42-43; Lc 18:1-8
197XanhTrọng
Chúa Nhật XXXIII Mùa Thường Niên
Cn 31:10-13,19-20,30-31; Tv 128:1-2,3,4-515; Mt 25:14-30; Mt 25:14-15,19-21
208Xanh
Thứ Hai trong tuần XXXIII Mùa Thường Niên
1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-63; Tv 119:53,61,134,150,155,158; Lc 18:35-43
219TrắngNhớ
Thứ Ba trong tuần XXXIII Mùa Thường Niên. Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
2 Mcb 6:18-31; Tv 3:2-3,4-5,6-8; Lc 19:1-10
2210ĐỏNhớ
Thứ Tư trong tuần XXXIII Mùa Thường Niên. Thánh Cêcilia, Đttđ
2 Mcb 7:1,20-31; Tv 17:1,5-6,8,15; Lc 19:11-28
2311Xanh
Thứ Năm trong tuần XXXIII Mùa Thường Niên
1 Mcb 2:15-29; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Lc 19:41-44
2412ĐỏNhớ
Thứ Sáu trong tuần XXXIII Mùa Thường Niên. Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
1 Mcb 4:36-37,52-59; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Lc 19:45-48
2513Xanh
Thứ Bảy trong tuần XXXIII Mùa Thường Niên
1 Mcb 6:1-13; Tv 9:2-3,4,6,16,19; Lc 20:27-40
2614TrắngTrọng
Chúa Nhật XXXIV Mùa Thường Niên. Lễ Chúa Kitô Vua
Ed 34:11-12,15-17; Tv 23:1-3,3-4,5-6; 1 Cr 15:20-26,28; Mt 25:31-46
2715Xanh
Thứ Hai trong tuần XXXIV Mùa Thường Niên
St 1:1-6,8-203; Lc 21:1-4
2816Xanh
Thứ Ba trong tuần XXXIV Mùa Thường Niên
St 2:31-453; Lc 21:5-11
2917Xanh
Thứ Tư trong tuần XXXIV Mùa Thường Niên
St 5:1-6,13-14,16-17,23-283; Lc 21:12-19
3018ĐỏKính
Thứ Năm trong tuần XXXIV Mùa Thường Niên. Thánh Andrê, Tông Đồ
St 6:12-283; Lc 21:20-28

 

Lịch Công Giáo Tháng 12/2023

DƯƠNG
LỊCH
ÂM
LỊCH
ÁO
LỄ
LOẠI
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
119/10Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXXIV Mùa Thường Niên
St 7:2-143; Lc 21:29-33
220Xanh
Thứ Bảy trong tuần XXXIV Mùa Thường Niên
St 7:15-273; Lc 21:34-36
321TímTrọng
Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B
Is 2:1-5; Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Rm 13:11-14; Mt 24:37-44
422Tím
Thứ Hai trong tuần I Mùa Vọng
Is 2:1-5; Is 4:2-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Mt 8:5-11
523Tím
Thứ Ba trong tuần I Mùa Vọng
Is 11:1-10; Tv 72:1,7-8,12-13,17; Lc 10:21-24
624Tím
Thứ Tư trong tuần I Mùa Vọng
Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37
725TrắngNhớ
Thứ Năm trong tuần I Mùa Vọng. Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27
826TrắngTrọng
Thứ Sáu trong tuần I Mùa Vọng. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31
927Tím
Thứ Bảy trong tuần I Mùa Vọng
Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8
1028TímTrọng
Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B
Is 11:1-10; Tv 72:1-2,7-8,12-13,17; Rm 15:4-9; Mt 3:1-12
1129Tím
Thứ Hai trong tuần II Mùa Vọng
Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26
1230TrắngNhớ
Thứ Ba trong tuần II Mùa Vọng. Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14
131/11ĐỏNhớ
Thứ Tư trong tuần II Mùa Vọng. Thánh Lucia, Đttđ
Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30
142TrắngNhớ
Thứ Năm trong tuần II Mùa Vọng. Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15
153Tím
Thứ Sáu trong tuần II Mùa Vọng
Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19
164Tím
Thứ Bảy trong tuần II Mùa Vọng
Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13
175HồngTrọng
Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B
Is 35:1-6,10; Tv 146:6-7,8-9,9-10; Gc 5:7-10; Mt 11:2-11
186Tím
Thứ Hai trong tuần III Mùa Vọng
Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24
197Tím
Thứ Ba trong tuần III Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25
208Tím
Thứ Tư trong tuần III Mùa Vọng
Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38
219Tím
Thứ Năm trong tuần III Mùa Vọng
St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45
2210Tím
Thứ Sáu trong tuần III Mùa Vọng
1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56
2311Tím
Thứ Bảy trong tuần III Mùa Vọng
St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66
2412TímTrọng
Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B
Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14
2513TrắngTrọng
Lễ Chúa Giáng Sinh
Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14
2614ĐỏKính
Ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Thánh Stêphanô, Tđ
Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22
2715TrắngKính
Ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8
2816ĐỏKính
Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Các Thánh Anh Hài
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
2917Trắng
Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35
3018Trắng
Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17; Tv 96:7-8,8-9,10; Lc 2:36-40
3119TrắngTrọng
Lễ Thánh Gia
Hc 3:3-7,14-17; Tv 128:1-2,3,4-5; Cl 3:12-21; Cl 3:12-17; Mt 2:13-15,19-23
0 0 votes
Đánh giá bài viết

thiết kế website công giáo cho giáo xứ, hội đoàn, dòng tu
Nhận thông báo
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Back to top button
Trở lại
Messenger
Telegram
Email
    error: © Joseph Tuan

    Adblock Detected

    Hãy ủng hộ mình bằng cách tắt trình chặn quảng cáo nhé!