Công giáoTài liệu Công giáo

Bảng ký hiệu viết tắt các sách Kinh Thánh

Bảng ký hiệu viết tắt các sách Kinh Thánh được trình bày một cách rõ ràng gồm 2 phần: Kinh Thánh Cựu ước và Tân ước. Trong mỗi phần, danh sách các ký hiệu viết tắt được sắp xếp theo thứ tự bảng chứ cái để mọi người có thể dễ dàng tra cứu một cách nhanh chóng.

Các Sách Cựu ước

 • 1 Mcb – Sách Ma-ca-bê quyển 1
 • 2 Mcb – Sách Ma-ca-bê quyển 2
 • 1 Sb – Sách Sử Biên quyển 1
 • 2 Sb – Sách Sử Biên quyển 2
 • 1 Sm – Sách Sa-mu-en quyển 1
 • 2 Sm – Sách Sa-mu-en quyển 2
 • 1 V – Sách Các Vua quyển 1
 • 2 V – Sách Các Vua quyển 2
 • Ac – Sách Ai Ca
 • Am – Sách Ngôn sứ A-mốt
 • Br – Sách Ba-rúc
 • Cn – Sách Châm Ngôn
 • Dc – Sách Diễm Ca
 • Dcr – Sách Ngôn sứ Da-ca-ri-a
 • Ds – Sách Dân Số
 • Đn – Sách Ngôn sứ Đa-ni-en
 • Đnl – Sách Đệ Nhị Luật
 • Ed – Sách Ngôn sứ Ê-dê-ki-en
 • Er – Sách Ét-ra
 • Et – Sách Ét-te
 • G – Sách Gióp
 • Gđt – Sách Giu-đi-tha
 • Ge – Sách Ngôn sứ Giô-en
 • Gn – Sách Ngôn sứ Giô-na
 • Gr – Sách Ngôn sứ Giê-rê-mi-a
 • Gs – Sách Giô-suê
 • Gv – Sách Giảng Viên
 • Hc – Sách Huấn Ca
 • Hs – Sách Ngôn sứ Hô-sê
 • Is – Sách Ngôn sứ I-sai-a
 • Kb – Sách Ngôn sứ Kha-ba-rúc
 • Kn – Sách Khôn Ngoan
 • Kg – Sách Ngôn sứ Khác-gai
 • Lv – Sách Lê-vi
 • Ml – Sách Ngôn sứ Ma-la-khi
 • Mk – Sách Ngôn sứ Mi-kha
 • Nk – Sách Ngôn sứ Na-khum
 • Nkm – Sách Nơ-khe-mi-a
 • Ôv – Sách Ngôn sứ Ô-va-di-a
 • R – Sách Rút
 • St – Sách Sáng Thế
 • Tb – Sách Tô-bi-a
 • Tl – Sách Thủ Lãnh
 • Tv – Sách Thánh Vịnh
 • Xh – Sách Xuất Hành
 • Xp – Sách Ngôn sứ Xô-phô-ni-a

Các Sách Tân ước

 • 1 Cr – Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô
 • 2 Cr – Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô
 • 1 Ga – Thư 1 của Thánh Gio-an
 • 2 Ga – Thư 2 của Thánh Gio-an
 • 3 Ga – Thư 3 của Thánh Gio-an
 • 1 Pr – Thư 1 của Thánh Phê-rô
 • 2 Pr – Thư 2 của Thánh Phê-rô
 • 1 Tm – Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê
 • 2 Tm – Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê
 • 1 Tx – Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
 • 2 Tx – Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
 • Cl – Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê
 • Cv – Sách Công Vụ Tông Đồ
 • Dt – Thư gửi tín hữu Do-thái
 • Ep – Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô
 • Ga – Tin Mừng theo Thánh Gio-an
 • Gc – Thư của Thánh Gia-cô-bê
 • – Thư của Thánh Giu-đa
 • Gl – Thư gửi tín hữu Ga-lát
 • Kh – Sách Khải Huyền
 • Lc – Tin Mừng theo Thánh Lu-ca
 • Mc – Tin Mừng theo Thánh Mác-cô
 • Mt – Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu
 • Pl – Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê
 • Plm – Thư gửi ông Phi-lê-môn
 • Rm – Thư gửi tín hữu Rô-ma
 • Tt – Thư gửi ông Ti-tô

Bảng tra cứu các chữ viết tắt trong Kinh Thánh Công giáo bên trên dựa trên quy ước của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Bên cạnh bảng tra cứu này, cũng còn bảng ký hiệu viết tắt các sách Kinh Thánh của cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, DCCT và của Uỷ ban Phụng Tự, tuy nhiên những bảng tra cứu này ít được phổ biến.

2 1 vote
Đánh giá bài viết

thiết kế website công giáo cho giáo xứ, hội đoàn, dòng tu
Nhận thông báo
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Back to top button
Trở lại
Messenger
Telegram
Email
  error: © Joseph Tuan

  Adblock Detected

  Hãy ủng hộ mình bằng cách tắt trình chặn quảng cáo nhé!