Công giáoTài liệu Công giáo

Lịch Phụng Vụ Công giáo 2023 – 2024

Lịch phụng vụ Công giáo 2023 – 2024 trình bày đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, âm lịch và ngày kính các Thánh để tiện theo dõi suốt năm Giáp Thìn 2024. Lịch Công Giáo 2024 năm B được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Joseph Tuấn kính chúc quý vị một năm an vui và tràn đầy ân sủng Chúa. Hãy cùng nhau loan báo Tin Mừng và phục vụ bạn nhé.

Lịch Phụng Vụ Công Giáo tháng 12/2023

Lịch Công Giáo tháng 12/2023

NGÀYÁO
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1
19/10
Xanh
Thứ Sáu trong tuần XXXIV Mùa Thường Niên
St 7:2-143; Lc 21:29-33
2
20
Xanh
Thứ Bảy trong tuần XXXIV Mùa Thường Niên
St 7:15-273; Lc 21:34-36
3
21
Tím
Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B
Is 63,16b-17.19; 64,2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37
4
22
Tím
Thứ Hai trong tuần I Mùa Vọng
Is 2:1-5; Mt 8:5-11
5
23
Tím
Thứ Ba trong tuần I Mùa Vọng
Is 11:1-10; Lc 10:21-24
6
24
Tím
Thứ Tư trong tuần I Mùa Vọng
Is 25:6-10; Mt 15:29-37
7
25
Trắng
Thứ Năm trong tuần I Mùa Vọng. Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 26:1-6; Mt 7:21,24-27
8
26
Trắng
Thứ Sáu trong tuần I Mùa Vọng. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng
Is 29:17-24; Mt 9:27-31
9
27
Tím
Thứ Bảy trong tuần I Mùa Vọng
Is 30:19-21,23-26; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8
10
28
Tím
Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B
Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 1,1-8
11
29
Tím
Thứ Hai trong tuần II Mùa Vọng
Is 35:1-10; Lc 5:17-26
12
30
Trắng
Thứ Ba trong tuần II Mùa Vọng. Lễ Đức Mẹ Guadalupe, lễ nhớ
Is 40:1-11; Mt 18:12-14
13
1/11
Đỏ
Thứ Tư trong tuần II Mùa Vọng. Thánh Lucia, Đttđ, lễ nhớ
Is 40:25-31; Mt 11:28-30
14
2
Trắng
Thứ Năm trong tuần II Mùa Vọng. Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts, lễ nhớ
Is 41:13-20; Mt 11:11-15
15
3
Tím
Thứ Sáu trong tuần II Mùa Vọng
Is 48:17-19; Mt 11:16-19
16
4
Tím
Thứ Bảy trong tuần II Mùa Vọng
Hc 48:1-4,9-11; Mt 17:10-13
17
5
Hồng
Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B
Is 61,1-2a.10-11; 1 Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28
18
6
Tím
Thứ Hai trong tuần III Mùa Vọng
Gr 23:5-8; Mt 1:18-24
19
7
Tím
Thứ Ba trong tuần III Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25; Lc 1:5-25
20
8
Tím
Thứ Tư trong tuần III Mùa Vọng
Is 7:10-14; Lc 1:26-38
21
9
Tím
Thứ Năm trong tuần III Mùa Vọng
St 2:8-14; Xp 3:14-18;Lc 1:39-45
22
10
Tím
Thứ Sáu trong tuần III Mùa Vọng
1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56
23
11
Tím
Thứ Bảy trong tuần III Mùa Vọng
St 3:1-4,23-24; Lc 1:57-66
24
12
Tím
Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm B
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a-16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38
25
13
Trắng
Lễ Chúa Giáng Sinh, lễ trọng và buộc
Is 62:11-12; Tt 3,4-7; Lc 2:15-20
26
14
Đỏ
Ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Thánh Stêphanô, Tđ, lễ kính
Cv 6:8-10; Mt 10:17-22
27
15
Trắng
Ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử, lễ kính
1 Ga 1:1-4; Ga 20:2-8
28
16
Đỏ
Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Các Thánh Anh Hài, lễ kính
1 Ga 1:52; Mt 2:13-18
29
17
Trắng
Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:3-11; Lc 2:22-35
30
18
Trắng
Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17; Lc 2:36-40
31
19
Trắng
Chúa nhật Lễ Thánh Gia
St 15,1-6; 21,1-3; Dt 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40

Lịch Phụng Vụ Công Giáo tháng 01/2024

Lịch Công Giáo tháng 01/2024

NGÀYÁO
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1
20/11
TrắngThứ Hai. Ngày thứ tám trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA, lễ trọng.
Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.
2
21
TrắngThứ Ba Mùa Giáng Sinh. Thánh Ba-xi-li-ô Cả và Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.
3
22
TrắngThứ Tư Mùa Giáng Sinh.
1Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34.
4
23
TrắngThứ Năm Mùa Giáng Sinh.
1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.
5
24
TrắngThứ Sáu Mùa Giáng Sinh.
1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.
6
25
TrắngThứ Bảy Mùa Giáng Sinh.
1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (hoặc Lc 3,23-38; hoặc Lc 3,23.31-34.36.38)
7
26
TrắngCHÚA NHẬT. LỄ HIỂN LINH, lễ trọng.
Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.
8
27
TrắngThứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, lễ kính.
Is 42,1-4.6-7 (hoặc Cv 10,34-38); Mc 1,7-11 hoặc Is 55,1-11 (hoặc 1Ga 5,1-9); Mc 1,7-11.
9
28
XanhThứ Ba Tuần I Thường Niên.
1Sm 1,9-20; Mc 1,21-28.
10
29
XanhThứ Tư Tuần I Thường Niên.
1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.
11
1/12
XanhThứ Năm Tuần I Thường Niên.
1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.
12
2
XanhThứ Sáu Tuần I Thường Niên.
1Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12.
13
3
XanhThứ Bảy Tuần I Thường Niên.
1Sm 9,1-4.17-19;10,1a; Mc 2,13-17.
14
4
XanhCHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.
1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42.
15
5
XanhThứ Hai Tuần II Thường Niên.
1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.
16
6
XanhThứ Ba Tuần II Thường Niên.
1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.
17
7
XanhThứ Tư Tuần II Thường Niên. Thánh An-tôn, viện phụ, lễ nhớ.
1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.
18
8
XanhThứ Năm Tuần II Thường Niên.
1Sm 18,6-9;19,1-7; Mc 3,7-12.
19
9
XanhThứ Sáu Tuần II Thường Niên.
1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.
20
10
XanhThứ Bảy Tuần II Thường Niên. Thánh Pha-bi-a-nô, Giáo hoàng, Tử đạo. Thánh Xê-bát-ti-a-nô, Tử đạo.
2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.
21
11
XanhCHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.
Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20.
22
12
XanhThứ Hai Tuần III Thường Niên. Thánh Vi-xen-tê, Phó tế, Tử đạo; Thánh Mát-thêu A-lôn-sô Le-xi-ni-a-na Đậu (Matthaeus Alonso Leciniana); và Thánh Phan-xi-cô Gin đờ Phê-đê-ric Tế (Francois Gil de Federich), Linh mục, Tử đạo.
2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.
23
13
XanhThứ Ba Tuần III Thường Niên.
2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35.
24
14
TrắngThứ Tư Tuần III Thường Niên. Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô (François de Sales), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.
25
15
TrắngThứ Năm Tuần III Thường Niên. LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, lễ kính.
Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.
26
16
TrắngThứ Sáu Tuần III Thường Niên. Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô, Giám mục, lễ nhớ.
2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.
27
17
XanhThứ Bảy Tuần III Thường Niên. Thánh An-ge-la Me-ri-ci, Trinh nữ.
2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.
28
18
XanhCHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28.
29
19
XanhThứ Hai Tuần IV Thường Niên. Thánh Tô-ma (Ngô Túc) Khuông, Linh mục, Tử đạo.
2Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mc 5,1-20.
30
20
XanhThứ Ba Tuần IV Thường Niên.
2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30–19,3; Mc 5,21-43.
31
21
TrắngThứ Tư Tuần IV Thường Niên. Thánh Gio-an Bốt-cô (Bosco), Linh mục, lễ nhớ.
2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.

Lịch Phụng Vụ Công Giáo tháng 02/2024

Lịch Công Giáo tháng 02/2024

NGÀYÁO
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1
22/12
XanhThứ Năm Tuần IV Thường Niên.
1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.
2
23
TrắngThứ Sáu Tuần IV Thường Niên. DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ, lễ kính.
Ml 3,1-4 (hoặc Hr 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).
3
24
ĐỏThứ Bảy Tuần IV Thường Niên. Thánh Bơ-la-xi-ô (Blaise), Giám mục, Tử đạo. Thánh An-ga-ri-ô, Giám mục. Thánh Gio-an Tê-ô-phan Vê-na Ven (Jean Théophane Vénard), Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ.
1V 3,4-13; Mc 6,30-34.
4
25
XanhCHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.
G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.
5
26
ĐỏThứ Hai Tuần V Thường Niên. Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.
1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.
6
27
ĐỏThứ Ba Tuần V Thường Niên. Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản, lễ nhớ.
1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.
7
28
XanhThứ Tư Tuần V Thường Niên.
1V 10,1-10; Mc 7,14-23.
8
29
XanhThứ Năm Tuần V Thường Niên. Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni. Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, Trinh nữ.
1V 11,4-13; Mc 7,24-30.
9
30
XanhThứ Sáu Tuần V Thường Niên. KẾT THÚC NĂM ÂM LỊCH NHÂM DẦN.
1V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37.
Lễ Tất niên: Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.
10
1/1
TrắngThứ Bảy Tuần V Thường Niên. TẾT NGUYÊN ĐÁN-GIÁP THÌN. Ngày Mồng Một Tết: Cầu Bình An Cho Năm Mới. Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ.
Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
Lễ Năm Mới: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34. (hoặc: Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48. hoặc: Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27).
11
2
XanhCHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Ngày Mồng Hai Tết: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.
Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45.
12
3
XanhThứ Hai Tuần VI Thường Niên. Ngày Mồng Ba Tết: Xin Chúa Thánh Hoá Công Ăn Việc Làm.
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
13
4
XanhThứ Ba Tuần VI Thường Niên. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, Linh mục, Tử đạo.
Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.
14
5
TímThứ Tư. LỄ TRO
Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.
15
6
TímThứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro.
Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
16
7
TímThứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro.
Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.
17
8
TímThứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro.
Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.
18
9
TímCHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.
19
10
TímThứ Hai Tuần I Mùa Chay.
Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.
20
11
TímThứ Ba Tuần I Mùa Chay.
Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
21
12
TímThứ Tư Tuần I Mùa Chay. Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
22
13
TrắngThứ Năm Tuần I Mùa Chay. LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.
1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.
23
14
TímThứ Sáu Tuần I Mùa Chay. Thánh Pô-li-ca-pô, Giám mục, Tử đạo.
Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.
24
15
TímThứ Bảy Tuần I Mùa Chay.
Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
25
16
TímCHÚA NHẬT II MÙA CHAY.
St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.
26
17
TímThứ Hai Tuần II Mùa Chay.
Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.
27
18
TímThứ Ba Tuần II Mùa Chay. Thánh Grêgôriô Narek, Viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh.
Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.
28
19
TímThứ Tư Tuần II Mùa Chay.
Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
29
20
TímThứ Năm Tuần II Mùa Chay.
Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

Lịch Phụng Vụ Công Giáo tháng 03/2024

Lịch Công Giáo tháng 03/2024

NGÀYÁO
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1
21/1
TímThứ Sáu Tuần II Mùa Chay.
St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.
2
22
TímTm Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay.
Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.
3
23
TímCHÚA NHẬT III MÙA CHAY.
Xh 20,1-17 (hoặc Xh 20,1-3.7-8.12-17); 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25.
4
24
TímThứ Hai Tuần III Mùa Chay. Thánh Ca-xi-mia (Casimir).
2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.
5
25
TímThứ Ba Tuần III Mùa Chay.
Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.
6
26
TímThứ Tư Tuần III Mùa Chay.
Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.
7
27
TímThứ Năm Tuần III Mùa Chay. Thánh nữ Pe-pê-tu-a và Thánh nữ Phê-li-xi-ta, Tử đạo.
Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.
8
28
TímThứ Sáu Tuần III Mùa Chay. Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ.
Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.
9
29
TímThứ Bảy Tuần III Mùa Chay. Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, Nữ tu.
Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.
10
1/2
Tím / HồngCHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.
2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21.
11
2
TímThứ Hai Tuần IV Mùa Chay. Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Cẩm, Linh mục, Tử đạo.
Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
12
3
TímThứ Ba Tuần IV Mùa Chay.
Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.
13
4
TímThứ Tư Tuần IV Mùa Chay.
Is 49,8-15; Ga 5,17-30.
14
5
TímThứ Năm Tuần IV Mùa Chay.
Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.
15
6
TímThứ Sáu Tuần IV Mùa Chay.
Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.
16
7
TímThứ Bảy Tuần IV Mùa Chay.
Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.
17
8
TímCHÚA NHẬT V MÙA CHAY.
Gr 31,31-34; Hr 5,7-9; Ga 12,20-33.
18
9
TímThứ Hai Tuần V Mùa Chay. Thánh Xy-ri-lô, Giám mục Giê-ru-sa-lem, Tiến sĩ Hội Thánh.
Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hoặc Đn 13,41c-62); Ga 8, 1-11.
19
10
TrắngThứ Ba Tuần V Mùa Chay. THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, lễ trọng.
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).
20
11
TímThứ Tư Tuần V Mùa Chay.
Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.
21
12
TímThứ Năm Tuần V Mùa Chay.
St 17,3-9; Ga 8,51-59.
22
13
TímThứ Sáu Tuần V Mùa Chay.
Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.
23
14
TímThứ Bảy Tuần V Mùa Chay. Thánh Tu-ri-bi-ô Mông-rô-vê-giô, Giám mục.
Ed 37,21-28; Ga 11,45-57.
24
15
ĐỏCHÚA NHẬT LỄ LÁ.
Rước lá:Mc 11,1-10 (hoặc Ga 12,12-16).
Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47 (hoặc Mc 15,1-39).
25
16
TímTHỨ HAI TUẦN THÁNH.
Is 42,1-7; Ga 12,1-11.
26
17
TímTHỨ BA TUẦN THÁNH.
Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.
27
18
TímTHỨ TƯ TUẦN THÁNH.
Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.
28
19
Tím / TrắngTm THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
(Tr) Ban sáng: THÁNH HIẾN VÀ LÀM PHÉP DẦU (LỄ TRUYỀN DẦU).
Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.
(Tr) THÁNH LỄ TIỆC LY. Chúa Giê-su Lập Bí Tích Thánh Thể. Lễ nghi cử hành vào chiều tối.
Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.
29
20
ĐỏTHỨ SÁU TUẦN THÁNH.
Is 52,13–53,12; Hr 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1–19,42.
30
21
Tím / TrắngTm THỨ BẢY TUẦN THÁNH.
(Tr) Đêm Vọng Phục Sinh.
1. St 1,1–2,2 (hoặc St 1,1.26-31a); Đc: Tv 103 (hoặc Tv 32).
2. St 22,1-18 (hoặc St 22,1-2.9a.10-13.15-18); Đc: Tv 15.
3. Xh 14,15–15,1a; Đc: Xh 15,1-2. 3-4.5-6.17-18.
4. Is 54,5-14; Đc: Tv 29.
5. Is 55,1-11; Đc: Is 12,2-3.4bcd. 5-6.
6. Br 3,9-15.32–4,4; Đc: Tv 18.
7. Ed 36,16-17a.18-28; Đc: Tv 41 (hoặc Tv 50).
8. Rm 6,3-11; Đc: Tv 117
9. Mc 16,1-8.
31
22
TrắngCHÚA NHẬT PHỤC SINH. CHÚA SỐNG LẠI, lễ trọng và buộc.
Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hoặc 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 (hoặc Mc 16,1-7).

Lịch Phụng Vụ Công Giáo tháng 04/2024

Lịch Công Giáo tháng 04/2024

NGÀYÁO
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1
23/2
TrắngTHỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15.
2
24
TrắngTHỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Thánh Đa-minh Vũ Đình Tước, Linh mục, Tử đạo.
Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.
3
25
TrắngTHỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.
4
26
TrắngTHỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.
5
27
TrắngTHỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.
6
28
TrắngTHỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.
7
29
TrắngCHÚA NHẬT II PHỤC SINH. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu, Linh mục, Tử đạo.
Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.
8
30
TrắngThứ Hai Tuần II Phục Sinh. TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng (25/3).
Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.
9
1/3
ĐỏThứ Ba Tuần II Phục Sinh. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh, Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ.
Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.
10
2
TrắngThứ Tư Tuần II Phục Sinh.
Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.
11
3
ĐỏThứ Năm Tuần II Phục Sinh. Thánh Sta-nit-la-ô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
12
4
TrắngThứ Sáu Tuần II Phục Sinh.
Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.
13
5
TrắngThứ Bảy Tuần II Phục Sinh. Thánh Martinô I, Giáo hoàng, Tử đạo.
Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.
14
6
TrắngCHÚA NHẬT III PHỤC SINH.
Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.
15
7
TrắngThứ Hai Tuần III Phục Sinh.
Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
16
8
TrắngThứ Ba Tuần III Phục Sinh.
Cv 7,51–8,1a; Ga 6,30-35.
17
9
TrắngThứ Tư Tuần III Phục Sinh.
Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
18
10
TrắngThứ Năm Tuần III Phục Sinh.
Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
19
11
TrắngThứ Sáu Tuần III Phục Sinh.
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
20
12
TrắngThứ Bảy Tuần III Phục Sinh.
Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.
21
13
TrắngCHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.
Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.
22
14
TrắngThứ Hai Tuần IV Phục Sinh.
Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.
23
15
TrắngThứ Ba Tuần IV Phục Sinh. Thánh Grê-ô-gi-ô, Tử đạo. Thánh A-đan-bét-tô, Giám mục, Tử đạo.
Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.
24
16
TrắngThứ Tư Tuần IV Phục Sinh. Thánh Fi-đê-lê Si-ma-rin-gen, Linh mục, Tử đạo.
Cv 12,24–13,5a; Ga 12,44-50.
25
17
ĐỏThứ Năm Tuần IV Phục Sinh. THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.
26
18
TrắngThứ Sáu Tuần IV Phục Sinh.
Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
27
19
ĐỏThứ Bảy Tuần IV Phục Sinh. Thánh Lô-ren-xô Nguyễn Văn Hưởng, Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ.
Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
28
20
TrắngCHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan, Linh mục và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Đinh Văn Thành, Thầy giảng, Tử đạo.
Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8.
29
21
TrắngThứ Hai Tuần V Phục Sinh. Thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
30
22
ĐỏThứ Ba Tuần V Phục Sinh. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu, Thầy giảng, Tử đạo, lễ nhớ.
Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

Lịch Phụng Vụ Công Giáo tháng 05/2024

Lịch Công Giáo tháng 05/2024

NGÀYÁO
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1
23/3
TrắngThứ Tư Tuần V Phục Sinh. Lễ thánh Giu-se thợ.
St 1,26–2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58.
2
24
TrắngThứ Năm Tuần V Phục Sinh. Thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ, Tử đạo.
Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
3
25
ĐỏThứ Sáu Tuần V Phục Sinh. THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ, lễ kính.
1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.
4
26
ĐỏThứ Bảy Tuần V Phục Sinh. Thánh Gio-an Lu-i Bo-na Hương (Jean Louis Bonnard), Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ.
Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
5
27
TrắngCHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.
6
28
TrắngThứ Hai Tuần VI Phục Sinh.
Cv 16,11-15; Ga 15,26–16,4a.
7
29
TrắngThứ Ba Tuần VI Phục Sinh.
Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
8
1/4
TrắngThứ Tư Tuần VI Phục Sinh.
Cv 17,15.22–18,1; Ga 16,12-15.
9
2
TrắngThứ Năm Tuần VI Phục Sinh. CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mc 16,15-20.
10
3
TrắngThứ Sáu Tuần VI Phục Sinh. Thánh Gio-an A-vi-la, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
11
4
TrắngThứ Bảy Tuần VI Phục Sinh. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm, Thương gia, Tử đạo.
Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
12
5
TrắngCHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.
Cv 1,15-17.20a.20c-26; 1Ga 4,11-16; Ga 17,11b-19.
13
6
TrắngThứ Hai Tuần VII Phục Sinh. Đức Mẹ Fa-ti-ma.
Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
14
7
ĐỏThứ Ba Tuần VII Phục Sinh. THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ, lễ kính.
Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
15
8
TrắngThứ Tư Tuần VII Phục Sinh.
Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
16
9
TrắngThứ Năm Tuần VII Phục Sinh.
Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26.
17
10
TrắngThứ Sáu Tuần VII Phục Sinh.
Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
18
11
TrắngThứ Bảy Tuần VII Phục Sinh. Thánh Gioan I, Giáo hoàng, Tử đạo.
Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
19
12
ĐỏCHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng.
Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.
20
13
TrắngThứ Hai Tuần VII Thường Niên. Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ.
St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-34.
21
14
XanhThứ Ba Tuần VII Thường Niên. Thánh Cơ-rit-tôp-phơ Ma-ga-la-nô, Linh mục và các bạn, Tử đạo.
Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.
22
15
XanhThứ Tư Tuần VII Thường Niên. Thánh Ri-ta thành Ca-xi-a, Nữ tu. Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy, Quan thái bộc và Thánh Lô-ren-sô Phạm Viết Ngôn, Giáo dân, Tử đạo.
Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.
23
16
XanhThứ Năm Tuần VII Thường Niên.
Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.
24
17
XanhThứ Sáu Tuần VII Thường Niên.
Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.
25
18
ĐỏThứ Bảy Tuần VII Thường Niên. Thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân, Thầy giảng, Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Thánh Bê-đa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng. Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Pa-zi, Trinh nữ.
Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.
26
19
TrắngCHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. LỄ CHÚA BA NGÔI, lễ trọng. Thánh Gio-an Đoàn Trinh Hoan, Linh mục và Thánh Mat-thêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng), Trùm họ, Tử đạo.
Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.
27
20
XanhX Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên. Thánh Au-gút-ti-nô thành Can-tơ-bơ-ri (Canterbury), Giám mục.
1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.
28
21
XanhX Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên. Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh, Giáo dân, Tử đạo.
1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.
29
22
XanhX Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên. Thánh Phao-lô VI, Giáo hoàng.
1Pr 1,18-25; Mc 10,32-45.
30
23
XanhX Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên.
1Pr 2,2-5.9-12; Mc 10,46-52.
31
24
TrắngTr Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên. LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT, lễ kính.
Xp 3,14-18a (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

Lịch Phụng Vụ Công Giáo tháng 06/2024

Lịch Công Giáo tháng 06/2024

NGÀYÁO
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1
25/4
ĐỏThứ Bảy Tuần VIII Thường Niên. Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo, lễ nhớ. Thánh Giu-se Phạm Quang Túc, Giáo dân, Tử đạo.
Gđ 17.20b-25; Mc 11,27-33.
2
26
TrắngCHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KI-TÔ, lễ trọng.
Xh 24,3-8; Hr 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.
3
27
ĐỏThứ Hai Tuần IX Thường Niên. Thánh Ca-rô-lô Loan-ga (Lwanga) và các bạn tử đạo, lễ nhớ. Thánh Phao-lô Vũ Văn Đổng (Dương), Giáo dân, Tử đạo.
2Pr 1,2-7; Mc 12,1-12.
4
28
XanhThứ Ba Tuần IX Thường Niên.
2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.
5
29
ĐỏThứ Tư Tuần IX Thường Niên. Lễ thánh Bô-ni-phát (Boniface), Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan, Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Toái (Toại), Ngư phủ. Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Huyện (Huyên), Ngư phủ, Tử đạo.
2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.
6
1/5
XanhThứ Năm Tuần IX Thường Niên. Thánh Nô-bec-tô, Giám mục. Thánh Phê-rô Đinh Văn Dũng, Giáo dân. Thánh Phê-rô Đinh Văn Thuần, Giáo dân. Thánh Vi-xen-tê Phạm Văn Dương, Giáo dân, Tử đạo.
2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.
7
2
TrắngThứ Sáu Tuần IX Thường Niên. TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU, lễ trọng. Thánh Giu-se Trần Văn Tuấn, Giáo dân, Tử đạo.
Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.
8
3
TrắngThứ Bảy Tuần IX Thường Niên. Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a, lễ nhớ.
Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
9
4
XanhCHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN
St 3,9-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35.
10
5
XanhThứ Hai Tuần X Thường Niên.
1V 17,1-6; Mt 5,1-12.
11
6
ĐỏThứ Ba Tuần X Thường Niên. Thánh Bác-na-ba, Tông đồ, lễ nhớ.
Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,6-13.
12
7
XanhThứ Tư Tuần X Thường Niên. Thánh Au-gút-ti-nô Phan Viết Huy, Quân nhân. Thánh Ni-cô-la Bùi Đức Thể, Quân nhân, Tử đạo.
1V 18,20-39; Mt 5,17-19.
13
8
TrắngThứ Năm Tuần X Thường Niên. Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
1V 18,41-46; Mt 5,20-26.
14
9
XanhThứ Sáu Tuần X Thường Niên.
1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.
15
10
XanhThứ Bảy Tuần X Thường Niên.
1V 19,19-21; Mt 5,33-37.
16
11
XanhCHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN
Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.
17
12
XanhThứ Hai Tuần XI Thường Niên. Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa, Giáo dân, Tử đạo.
1V 21,1-16; Mt 5,38-42.
18
13
XanhThứ Ba Tuần XI Thường Niên.
1V 21,17-29; Mt 5,43-48.
19
14
XanhThứ Tư Tuần XI Thường Niên. Thánh Rô-mu-an-đô, Viện phụ.
2V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18.
20
15
XanhThứ Năm Tuần XI Thường Niên.
Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.
21
16
TrắngThứ Sáu Tuần XI Thường Niên. Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ.
2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23.
22
17
XanhThứ Bảy Tuần XI Thường Niên. Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la. Thánh Gio-an Phít-sơ (John Fisher), Giám mục và Thánh Tô-ma Mo (Thomas More), tử đạo.
2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.
23
18
XanhCHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.
G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41.
Chiều: Vọng Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta, lễ trọng.
Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.
24
19
TrắngThứ Hai Tuần XII Thường Niên. SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng.
Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
25
20
XanhThứ Ba Tuần XII Thường Niên.
2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.
26
21
XanhThứ Tư Tuần XII Thường Niên. Thánh Đa-minh Minh (Dominicus Henarés), Giám mục. Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu, Thầy giảng, Tử đạo.
2V 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20.
27
22
XanhThứ Năm Tuần XII Thường Niên. Thánh Xi-ri-lô, Giám mục A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Tô-ma Vũ Quang Toán, Thầy giảng, Tử đạo.
2V 24,8-17; Mt 7,21-29.
28
23
ĐỏThứ Sáu Tuần XII Thường Niên. Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.
2V 25,1-12; Mt 8,1-4.
Chiều: Lễ Vọng THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng.
Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
29
24
ĐỏThứ Bảy Tuần XII Thường Niên. THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng.
Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.
30
25
XanhCHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vi-xen-tê Đỗ Yến, Linh mục, Tử đạo.
Kn 1,13-15;2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 (hoặc Mc 5,21-24.35b-43).

Lịch Phụng Vụ Công Giáo tháng 07/2024

Lịch Công Giáo tháng 07/2024

NGÀYÁO
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1
26/5
XanhThứ Hai Tuần XIII Thường Niên.
Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.
2
27
XanhThứ Ba Tuần XIII Thường Niên.
Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27.
3
28
ĐỏThứ Tư Tuần XIII Thường Niên. THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ, lễ kính. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, Linh mục, Tử đạo.
Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.
4
29
XanhThứ Năm Tuần XIII Thường Niên. Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha. Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng, Tử đạo.
Am 7,10-17; Mt 9,1-8.
5
30
XanhThứ Sáu Tuần XIII Thường Niên. Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a.
Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.
6
1/6
XanhThứ Bảy Tuần XIII Thường Niên. Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, Trinh nữ, Tử đạo.
Am 9,11-15; Mt 9,14-17.
7
2
XanhCHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.
Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.
8
3
XanhThứ Hai Tuần XIV Thường Niên.
Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.
9
4
XanhThứ Ba Tuần XIV Thường Niên. Thánh Au-gut-ti-nô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa.
Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.
10
5
ĐỏThứ Tư Tuần XIV Thường Niên. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng, Tử đạo, lễ nhớ. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ, Tử đạo.
Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.
11
6
TrắngThứ Năm Tuần XIV Thường Niên. Thánh Bê-nê-đíc-tô, Viện phụ, lễ nhớ.
Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15.
12
7
XanhThứ Sáu Tuần XIV Thường Niên. Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục. Thánh Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục. Thánh A-nê Lê Thị Thành (Bà Đê), Giáo dân, Tử đạo.
Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.
13
8
XanhThứ Bảy Tuần XIV Thường Niên. Thánh Hen-ri-cô. Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.
Is 6,1-8; Mt 10,24-33.
14
9
XanhCHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hoặc Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13.
15
10
TrắngThứ Hai Tuần XV Thường Niên. Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng, Tử đạo.
Is 1,10-17; Mt 10,34–11,1.
16
11
XanhThứ Ba Tuần XV Thường Niên. Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.
Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
17
12
XanhThứ Tư Tuần XV Thường Niên.
Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.
18
13
XanhThứ Năm Tuần XV Thường Niên. Thánh Đa-minh Đinh Văn Đạt, Quân nhân, Tử đạo.
Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.
19
14
XanhThứ Sáu Tuần XV Thường Niên.
Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.
20
15
XanhThứ Bảy Tuần XV Thường Niên. Thánh A-pô-li-na-rê, Giám mục, Tử đạo. Thánh Giu-se Ma-ri-a Diaz Sanjurjo An, Giám mục, Tử đạo.
Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.
21
16
XanhCHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.
Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.
22
17
TrắngThứ Hai Tuần XVI Thường Niên. THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính.
Dc 3,1-4a (hoặc 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
23
18
XanhThứ Ba Tuần XVI Thường Niên. Thánh Bi-git-ta, Nữ tu.
Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.
24
19
XanhThứ Tư Tuần XVI Thường Niên. Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục. Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục, Tử đạo.
Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.
25
20
ĐỏThứ Năm Tuần XVI Thường Niên. THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.
2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.
26
21
TrắngThứ Sáu Tuần XVI Thường Niên. Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ. Chân phúc An-rê Phú Yên, Thầy giảng, Tử đạo.
Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.
27
22
XanhThứ Bảy Tuần XVI Thường Niên.
Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.
28
23
XanhCHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15.
29
24
TrắngThứ Hai Tuần XVII Thường Niên. Thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô, lễ nhớ.
1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).
30
25
XanhThứ Ba Tuần XVII Thường Niên. Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.
31
26
TrắngThứ Tư Tuần XVII Thường Niên. Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ. Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý, Linh mục. Thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, Trùm họ, Tử đạo.
Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.

Lịch Phụng Vụ Công Giáo tháng 08/2024

Lịch Công Giáo tháng 08/2024

NGÀYÁO
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1
27/6
TrắngThứ Năm Tuần XVII Thường Niên. Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ, Linh mục. Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục, Tử đạo.
Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.
2
28
XanhThứ Sáu Tuần XVII Thường Niên. Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. (Tr) Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục.
Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.
3
29
XanhThứ Bảy Tuần XVII Thường Niên.
Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.
4
1/7
XanhCHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.
Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.
5
2
XanhThứ Hai Tuần XVIII Thường Niên. Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Rô-ma.
Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.
6
3
TrắngThứ Ba Tuần XVIII Thường Niên. CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính.
Đn 7,9-10.13-14 (hoặc 2Pr 1,16-19); Mc 9,2-10.
7
4
XanhThứ Tư Tuần XVIII Thường Niên. Thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo. Thánh Ca-giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục.
Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.
8
5
TrắngThứ Năm Tuần XVIII Thường Niên. Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ.
Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.
9
6
XanhThứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên. Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, Trinh nữ, Tử đạo.
Nk 2,1-3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.
10
7
ĐỏThứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên. THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính.
2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
11
8
XanhCHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.
1V 19,4-8; Ep 4,30–5,2; Ga 6,41-51.
12
9
ĐỏThứ Hai Tuần XIX Thường Niên. Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, Linh mục. Thánh Phê-rô Nguyễn Đích, Giáo dân. Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, Lý trưởng, Tử đạo, lễ nhớ. Thánh Gio-an Phan-xi-cô Săng-tan (Frances de Chantal), Nữ tu.
Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.
13
10
XanhThứ Ba Tuần XIX Thường Niên. Thánh Pông-xi-a-nô (Pontianus), Giáo hoàng, và thánh Hi-pô-li-tô (Hypolitus), Linh mục, Tử đạo.
Ed 2,8–3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.
14
11
ĐỏThứ Tư Tuần XIX Thường Niên. Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ.
Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.
Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng.
1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
15
12
TrắngThứ Năm Tuần XIX Thường Niên. RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.
Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.
16
13
XanhThứ Sáu Tuần XIX Thường Niên. Thánh Stê-pha-nô Hungary.
Ed 16,1-15.60.63 (hoặc Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.
17
14
XanhThứ Bảy Tuần XIX Thường Niên.
Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.
18
15
XanhCHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.
Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58.
19
16
XanhThứ Hai Tuần XX Thường Niên. Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục.
Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.
20
17
TrắngThứ Ba Tuần XX Thường Niên. Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.
21
18
TrắngThứ Tư Tuần XX Thường Niên. Thánh Pi-ô X, Giáo hoàng, lễ nhớ. Thánh Giu-se Đặng Đình Viên, Linh mục, Tử đạo.
Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.
22
19
TrắngThứ Năm Tuần XX Thường Niên. Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ.
Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.
23
20
XanhThứ Sáu Tuần XX Thường Niên. Thánh Rô-sa Li-ma, Trinh nữ.
Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.
24
21
ĐỏThứ Bảy Tuần XX Thường Niên. THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính.
Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.
25
22
Xanh CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69.
26
23
XanhThứ Hai Tuần XXI Thường Niên.

2Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13.15-22.

27
24
TrắngThứ Ba Tuần XXI Thường Niên. Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ.
2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.
28
25
TrắngThứ Tư Tuần XXI Thường Niên. Thánh Au-gút-ti-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
2Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32.
29
26
ĐỏThứ Năm Tuần XXI Thường Niên. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyết, lễ nhớ.
Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.
30
27
XanhThứ Sáu Tuần XXI Thường niên.
1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.
31
28
XanhThứ Bảy Tuần XXI Thường niên.
1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.

Lịch Phụng Vụ Công Giáo tháng 09/2024

Lịch Công Giáo tháng 09/2024

NGÀYÁO
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1
29/7
XanhCHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.
Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23.
2
30
XanhThứ Hai Tuần XXII Thường niên. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc được bình an thịnh vượng.
1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.
3
1/8
TrắngThứ Ba Tuần XXII Thường niên. Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.
4
2
XanhThứ Tư Tuần XXII Thường Niên.
1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.
5
3
XanhThứ Năm Tuần XXII Thường Niên. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh, Trùm họ. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, Linh mục, Tử đạo.
1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.
6
4
XanhThứ Sáu Tuần XXII Thường Niên.
1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.
7
5
XanhThứ Bảy Tuần XXII Thường Niên.
1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.
8
6
XanhCHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.
Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.
9
7
XanhThứ Hai Tuần XXIII Thường Niên. Thánh Phê-rô Cơ-la-ve (Claver), Linh mục.
1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.
10
8
XanhThứ Ba Tuần XXIII Thường Niên.
1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.
11
9
XanhThứ Tư Tuần XXIII Thường Niên.
1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.
12
10
XanhThứ Năm Tuần XXIII Thường Niên. Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a.
1Cr 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38.
13
11
TrắngThứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên. Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.
14
12
ĐỏThứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên. SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính.
Ds 21,4b-9; (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
15
13
XanhCHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.
Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.
16
14
ĐỏThứ Hai Tuần XXIV Thường Niên. Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.
1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.
17
15
XanhThứ Ba Tuần XXIV Thường Niên. Thánh Rô-béc-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Hildegardo Bingensis, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, Linh mục, Tử đạo.
1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.
18
16
XanhThứ Tư Tuần XXIV Thường Niên. Thánh Đa-minh Vũ (Phan) Đức Trạch, Linh mục, Tử đạo.
1Cr 12,31–13,13; Lc 7,31-35.
19
17
XanhThứ Năm Tuần XXIV Thường Niên. Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo.
1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.
20
18
ĐỏThứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên. Thánh An-rê Kim Te-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ. Thánh Gio-an Sác-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục, Tử đạo.
1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.
21
19
ĐỏThứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên. THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính. Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh, Tử đạo.
Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
22
20
XanhCHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
Kn 2,12.17-20; Gc 3,16–4,3; Mc 9,30-37.
23
21
TrắngThứ Hai Tuần XXV Thường niên. Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Pi-ô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ.
Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.
24
22
XanhThứ Ba Tuần XXV Thường niên.
Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.
25
23
XanhThứ Tư Tuần XXV Thường Niên.
Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.
26
24
XanhThứ Năm Tuần XXV Thường Niên. Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo.
Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.
27
25
TrắngThứ Sáu Tuần XXV Thường Niên. Thánh Vi-xen-tê Phao-lô (Vincent de Paul), Linh mục, lễ nhớ.
Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.
28
26
XanhThứ Bảy Tuần XXV Thường Niên. Thánh Ven-xet-lao, tử đạo. Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo.
Gv 11,9–12,8; Lc 9,43b-45.
29
27
XanhCHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.
Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.
30
28
TrắngThứ Hai Tuần XXVI Thường Niên. Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
G 1,6-22; Lc 9,46-50.

Lịch Phụng Vụ Công Giáo tháng 10/2024

Lịch Công Giáo tháng 10/2024

NGÀYÁO
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1
29/8
TrắngThứ Ba Tuần XXVI Thường Niên. THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính.
Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.
2
30
TrắngThứ Tư Tuần XXVI Thường Niên.
Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.
3
1/9
XanhThứ Năm Tuần XXVI Thường Niên.
G 19,21-27; Lc 10,1-12.
4
2
TrắngThứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên. Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, lễ nhớ.
G 38,1.12-21;40,3-5; Lc 10,13-16.
5
3
XanhThứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên. Thánh Ma-ri-a Faustina Kowalska, Trinh nữ.
G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24.
6
4
XanhCHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung, Cai đội, Tử đạo.
St 2,18-24; Hr 2,9-11; Mc 10,2-16 (hoặc Mc 10,2-12).
7
5
TrắngThứ Hai Tuần XXVII Thường Niên. Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ.
Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.
8
6
XanhThứ Ba Tuần XXVII Thường Niên.
Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.
9
7
XanhThứ Tư Tuần XXVII Thường Niên. Thánh Đi-ô-ni-xi-ô (Dionysius) Giám mục và các bạn Tử đạo. Thánh Gio-an Lê-ô-nác-đi, Linh mục.
Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.
10
8
XanhThứ Năm Tuần XXVII Thường Niên.
Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.
11
9
ĐỏThứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên. Thánh Phê-rô Lê Tùy, Linh mục (+1833) Tử đạo, lễ nhớ. Thánh Giáo hoàng Gio-an XXIII.
Gl 3,7-14; Lc 11,15-26.
12
10
XanhThứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên.
Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.
13
11
XanhCHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.
Kn 7,7-11; Hr 4,12-13; Mc 10,17-30 (hoặc Mc 10,17-27).
14
12
XanhThứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên. Thánh Ca-lit-tô I (Callistus I), Giáo hoàng, Tử đạo.
Gl 4,22-24.26-27.31–5,1; Lc 11,29-32.
15
13
TrắngThứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên. Thánh Tê-rê-sa Giê-su (thành Avila), Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.
16
14
XanhThứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên. Thánh Hec-vic (Hedwig), Nữ tu. Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc (Alacoque), Trinh nữ.
Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.
17
15
ĐỏThứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên. Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục, Tử đạo.
Ep 1,1-10; Lc 11,47-54.
18
16
ĐỏThứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên. THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính.
2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.
19
17
XanhThứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên. Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, và Thánh I-xa-ác Gio-gơ, Linh mục và các bạn, Tử đạo. Thánh Phao-lô Thánh giá, Linh mục.
Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.
20
18
XanhCHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Chúa Nhật Truyền Giáo.
Is 53,10-11; Hr 4,14-16; Mc 10,35-45 (hoặc Mc 10,42-45).
21
19
XanhThứ Hai Tuần XXIX Thường Niên.
Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.
22
20
XanhThứ Ba Tuần XXIX Thường Niên. Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II.
Ep 2,12-22; Lc 12,35-38.
23
21
XanhThứ Tư Tuần XXIX Thường Niên. Thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ, Tử đạo.
Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.
24
22
XanhThứ Năm Tuần XXIX Thường Niên. Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục. Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội, Tử đạo.
Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.
25
23
Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên.
Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.
26
24
ĐỏThứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên. Thánh Gio-an Đạt, Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ.
Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.
27
25
XanhCHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.
Gr 31,7-9; Hr 5,1-6; Mc 10,46-52.
28
26
ĐỏThứ Hai Tuần XXX Thường Niên. THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ, lễ kính.
Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.
29
27
XanhThứ Ba Tuần XXX Thường Niên.
Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.
30
28
XanhThứ Tư Tuần XXX Thường Niên.
Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.
31
29
XanhThứ Năm Tuần XXX Thường Niên.
Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.

Lịch Phụng Vụ Công Giáo tháng 11/2024

Lịch Công Giáo tháng 11/2024

NGÀYÁO
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1
1/10
TrắngThứ Sáu Tuần XXX Thường Niên. CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng và buộc. Thánh Giê-rô-ni-mô Hê-mô-si-la Liêm (Hieronymus Hermosilla), Giám mục. Thánh Va-len-ti-nô Bê-ri-ô Ô-choa Vinh (Berrio Ochoa), Giám mục. Thánh Phê-rô An-ma-tô Bình (Petrus Almato), Linh mục, Tử đạo.
Kh 7, 2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.
2
2
TímThứ Bảy Tuần XXX Thường Niên. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.
G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.
3
3
XanhCHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh Phê-rô Phan-xi-cô Nê-rôn Bắc (Pierre Francois Neron), Linh mục, Tử đạo.
Đnl 6,2-6; Hr 7,23-28; Mc 12,28b-34.
4
4
TrắngThứ Hai Tuần XXXI Thường Niên. Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, Giám mục, lễ nhớ.
Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.
5
5
XanhThứ Ba Tuần XXXI Thường Niên. Thánh Đa-minh Đinh Đức Mậu, Linh mục, Tử đạo.
Pl 2,5-11; Lc 14,15-24.
6
6
XanhThứ Tư Tuần XXXI Thường Niên.
Pl 2,12-18; Lc 14,25-33.
7
7
XanhThứ Năm Tuần XXXI Thường Niên. Thánh Gia-xin-tô Ca-ta-ne-da Gia (Giacinto Castaneda), Linh mục. Thánh Vi-xen-tê Phạm Hiếu Liêm, Linh mục, Tử đạo.
Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.
8
8
ĐỏThứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên. Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi, Linh mục. Thánh Mác-ti-nô Tạ Đức Thịnh, Linh mục. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân, Linh mục. Thánh Mác-ti-nô Thọ, Trùm họ. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn, Lý trưởng, Tử đạo, lễ nhớ.
Pl 3,17–4,1; Lc 16,1-8.
9
9
TrắngThứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên. CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ, lễ kính.
Ed 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.
10
10
XanhCHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
1V 17,10-16; Hr 9,24-28; Mc 12,38-44 (hoặc Mc 12,41-44).
11
11
TrắngThứ Hai Tuần XXXII Thường Niên. Thánh Mác-ti-nô thành Tua (Tours), Giám mục, lễ nhớ.
Tt 1,1-9; Lc 17,1-6.
12
12
ĐỏThứ Ba Tuần XXXII Thường Niên. Thánh Giô-sa-phát, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.
Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.
13
13
XanhThứ Tư Tuần XXXII Thường Niên.
Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.
14
14
XanhThứ Năm Tuần XXXII Thường Niên. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đo Cu-ê-not Thể (Etienne Théodore Cuénot), Giám mục, Tử đạo.
Plm 7-20; Lc 17,20-25.
15
15
XanhThứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên. Thánh An-béc-tô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
2Ga 4-9; Lc 17,26-37.
16
16
XanhThứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên. Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Scốt-len. Thánh Ghê-tơ-rút, Trinh nữ.
3Ga 5-8; Lc 18,1-8.
17
17
XanhCHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Đn 12,1-3; Hr 10,11-14.18; Mc 13,24-32.
18
18
XanhThứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên. Cung hiến đền thờ Thánh Phê-rô và đền thờ Thánh Phao-lô ở Rôma.
Kh 1,1-4;2,1-5a; Lc 18,35-43.
19
19
XanhThứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên.
Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.
20
20
ĐỏThứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Cần, Thầy giảng, Tử đạo, lễ nhớ.
Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.
21
21
TrắngThứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên. Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ.
Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.
22
22
ĐỏThứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên. Thánh Cêcillia, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.
Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.
23
23
XanhThứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên. Thánh Clê-men-tê I, Giáo hoàng, Tử đạo.  Thánh Cô-lum-ba-nô, Viện phụ.
Kh 11,4-12; Lc 20,27-40.
24
24
TrắngCHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ, lễ trọng. Thánh Phê-rô Bô-ri-e Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie), Giám mục. Thánh Vi-xen-tê Nguyễn Thế Điểm, Linh mục. Thánh Phê-rô Vũ (Võ) Đăng Khoa, Linh mục, Tử đạo. Lễ thánh An-rê Dũng Lạc và các bạn tử sẽ đạo được cử hành vào ngày 25/11/2024.
Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37.
25
25
ĐỏThứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên. THÁNH AN-RÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO, lễ trọng. Thánh Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, Trinh nữ, Tử đạo.
2Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).
26
26
XanhThứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên. Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ, Linh mục. Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Xuyên, Linh mục, Tử đạo.
Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.
27
27
XanhThứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên.
Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.
28
28
XanhThứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên. Thánh An-rê Trần Văn Trông, Quân nhân, Tử đạo.
Kh 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Lc 21,20-28.
29
29
XanhThứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên.
Kh 20,1-4.11–21,2; Lc 21,29-33.
30
30
ĐỏThứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên. THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính. Thánh Giu-se Du (Joseph Marchand), Linh mục, Tử đạo.
Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Lịch Phụng Vụ Công Giáo tháng 12/2024

Lịch Công Giáo tháng 12/2024

NGÀYÁO
LỄ
THÁNH LỄ – BÀI ĐỌC
1
1/11
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
1/12

 

5 1 vote
Đánh giá bài viết

thiết kế website công giáo cho giáo xứ, hội đoàn, dòng tu
Nhận thông báo
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Back to top button
Trở lại
Messenger
Telegram
Email
    error: © Joseph Tuan

    Adblock Detected

    Hãy ủng hộ mình bằng cách tắt trình chặn quảng cáo nhé!