Trắc Nghiệm Phụng Vụ – Bộ đề 01

Chào Mừng Bạn Đến Với Trắc Nghiệm Phụng Vụ – Bộ đề 01

*Hãy chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

1. 
Tại sao bắt đầu Thánh lễ, chúng ta thường hát bài ca nhập lễ?

2. 
Linh mục chủ tế đóng vai trò gì trong Thánh lễ?

3. 
Trong Thánh lễ hôn phối, linh mục mặc áo lễ màu gì?

4. 
Tại sao linh mục chủ tế phải mặc áo choàng dài trắng (alba), đeo dây các phép (stola) và áo lễ?

5. 
Câu “Chúa ở cùng anh chị em” được lấy từ biến cố nào trong Kinh Thánh?

6. 
Trong Thánh lễ mừng các thánh vừa Trinh nữ vừa Tử đạo (thánh Lucia chẳng hạn), linh mục mặc áo lễ màu gì?

7. 
Thánh lễ bắt nguồn từ đâu?

8. 
Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể dựa trên bốn cử chỉ và lời nói: Cầm lấy bánh - Bẻ bánh - Trao cho các môn đệ... Vậy điều còn thiếu là gì?

9. 
Trong Thánh lễ, ai đọc Kinh thú tội (Kinh cáo mình)?

10. 
Trong “Lễ bẻ bánh”, có phần công bố Tin Mừng không?

11. 
Đầu Thánh lễ, khi nghe câu chào phụng vụ “Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em”, cho ta biết điều gì?

12. 
Vào thời các Tông Đồ, Thánh lễ được gọi là gì?

13. 
Nói về màu sắc các phẩm phục phụng vụ, màu nào không được chấp nhận?

14. 
Trong Thánh lễ có phó tế, linh mục chủ tế đọc mấy lần “Chúa ở cùng anh chị em”?

15. 
Trước mỗi Thánh lễ, chúng ta thường nghe tiếng chuông nhà thờ, tiếng chuông ấy có ý nghĩa gì?

16. 
Tại sao linh mục cúi mình hôn bàn thờ?

17. 
Trong phụng vụ, phẩm phục màu trắng có ý nghĩa gì?

18. 
Trong phần rước nhập lễ, ta thường thấy phó tế giơ cao một cuốn sách, đó là sách gì?

19. 
Trong Giáo Hội, ai mới được mặc áo choàng dài trắng (áo alba)?

20. 
Trong kinh thú tội chung, khi đọc tới câu “lỗi tại tôi... ”, chúng ta đấm ngực mấy lần?

Back to top button
Trở lại
Messenger
Telegram
Email
    error: © Joseph Tuan

    Adblock Detected

    Hãy ủng hộ mình bằng cách tắt trình chặn quảng cáo nhé!