Trắc Nghiệm Phụng Vụ – Bộ đề 01

Chào Mừng Bạn Đến Với Trắc Nghiệm Phụng Vụ – Bộ đề 01

*Hãy chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

Họ và Tên
Email
1. 
Vào thời các Tông Đồ, Thánh lễ được gọi là gì?

2. 
Tại sao linh mục cúi mình hôn bàn thờ?

3. 
Trong Thánh lễ, ai đọc Kinh thú tội (Kinh cáo mình)?

4. 
Tại sao linh mục chủ tế phải mặc áo choàng dài trắng (alba), đeo dây các phép (stola) và áo lễ?

5. 
Trong kinh thú tội chung, khi đọc tới câu “lỗi tại tôi... ”, chúng ta đấm ngực mấy lần?

6. 
Trong Thánh lễ hôn phối, linh mục mặc áo lễ màu gì?

7. 
Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể dựa trên bốn cử chỉ và lời nói: Cầm lấy bánh - Bẻ bánh - Trao cho các môn đệ... Vậy điều còn thiếu là gì?

8. 
Trong Thánh lễ có phó tế, linh mục chủ tế đọc mấy lần “Chúa ở cùng anh chị em”?

9. 
Đầu Thánh lễ, khi nghe câu chào phụng vụ “Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em”, cho ta biết điều gì?

10. 
Nói về màu sắc các phẩm phục phụng vụ, màu nào không được chấp nhận?

11. 
Trong phụng vụ, phẩm phục màu trắng có ý nghĩa gì?

12. 
Tại sao bắt đầu Thánh lễ, chúng ta thường hát bài ca nhập lễ?

13. 
Trong phần rước nhập lễ, ta thường thấy phó tế giơ cao một cuốn sách, đó là sách gì?

14. 
Trong “Lễ bẻ bánh”, có phần công bố Tin Mừng không?

15. 
Câu “Chúa ở cùng anh chị em” được lấy từ biến cố nào trong Kinh Thánh?

16. 
Trước mỗi Thánh lễ, chúng ta thường nghe tiếng chuông nhà thờ, tiếng chuông ấy có ý nghĩa gì?

17. 
Trong Thánh lễ mừng các thánh vừa Trinh nữ vừa Tử đạo (thánh Lucia chẳng hạn), linh mục mặc áo lễ màu gì?

18. 
Linh mục chủ tế đóng vai trò gì trong Thánh lễ?

19. 
Thánh lễ bắt nguồn từ đâu?

20. 
Trong Giáo Hội, ai mới được mặc áo choàng dài trắng (áo alba)?

Back to top button
error: © Joseph Tuan

Adblock Detected

Hãy ủng hộ mình bằng cách tắt trình chặn quảng cáo nhé!