Trắc Nghiệm Phụng Vụ – Bộ đề 02

Chào Mừng Bạn Đến Với Trắc Nghiệm Phụng Vụ – Bộ đề 02

*Hãy chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

1. 
Trong Thánh lễ, có bao nhiêu lần ta thưa trực tiếp với Chúa Kitô?

2. 
Nguồn gốc của Kinh Vinh Danh là gì?

3. 
Sau bài đọc I, chúng ta đọc hoặc hát bài gì?

4. 
Từ "Amen" thuộc ngôn ngữ nào?

5. 
Lời nguyện nào không có trong Thánh lễ?

6. 
Kinh Vinh Danh là kinh để ca tụng ai?

7. 
Tại sao trong Thánh lễ, khi đọc các lời nguyện, vị chủ tế luôn đọc “chúng con”?

8. 
Tại sao trong Thánh lễ Chúa nhật, có tới ba bài đọc?

9. 
Các bài đọc trong Thánh lễ Chúa nhật được sắp xếp theo chu kỳ ba năm được gọi là gì?

10. 
Các bài đọc trong Thánh lễ trong tuần sắp xếp theo chu kỳ hai năm được gọi là gì?

11. 
Trong Thánh lễ Chúa nhật, bài đọc I được chọn lựa như thế nào?

12. 
Trong Thánh lễ, khi lên đọc bài đọc, giáo dân tiến lên trước bàn thờ và cúi đầu để chào gì?

13. 
Trong Thánh lễ, từ "Amen" được đọc bao nhiêu lần?

14. 
Lời nguyện nhập lễ còn được gọi là gì?

15. 
Trong Kinh Vinh Danh, khi hát hoặc đọc “Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa” là cộng đoàn thưa với ai?

16. 
Trong Kinh Thương Xót, ta thưa với ai?

17. 
Từ “Amen” có nghĩa là gì?

18. 
Câu “Kyrie eleison” (Xin Chúa thương xót) thuộc ngôn ngữ nào?

19. 
Trong Mùa Phụng vụ nào, ta không hát Kinh Vinh Danh?

20. 
Trong Thánh lễ, vị chủ tế thay mặt cộng đoàn, dâng lời cầu nguyện lên ai?

Back to top button
Trở lại
Messenger
Telegram
Email
    error: © Joseph Tuan

    Adblock Detected

    Hãy ủng hộ mình bằng cách tắt trình chặn quảng cáo nhé!