Trắc Nghiệm Phụng Vụ – Bộ đề 03

Chào Mừng Bạn Đến Với Trắc Nghiệm Phụng Vụ – Bộ đề 03

*Hãy chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

1. 
Từ Halêluia thuộc ngôn ngữ nào?

2. 
Cụm từ nào không đúng nghĩa phụng vụ?

3. 
Trong Lời nguyện tín hữu, ý nguyện nào sai phụng vụ?

4. 
Câu nào đúng nghĩa nhất khi công bố Tin Mừng?

5. 
Trong Thánh lễ, đâu là nơi hát thánh vịnh đáp ca (hoặc thánh ca Kinh Thánh) lý tưởng nhất?

6. 
Trong phụng vụ, có mấy Kinh Tin Kính?

7. 
Trong Thánh lễ đồng tế có một giám mục chủ tế, các linh mục và một phó tế, ai là người sẽ công bố Tin Mừng?

8. 
Từ “Halêluia” nghĩa là gì?

9. 
Ta có thể sử dụng bục đọc Lời Chúa để thông báo, rao lịch, rao hôn phối, đánh nhịp, chia sẻ Lời Chúa và làm chứng từ được không?

10. 
Ai được phép giảng trong Thánh lễ?

11. 
Tại sao phải làm tới ba dấu thánh giá trước khi nghe Tin Mừng?

12. 
Tại sao trong Kinh Tin Kính, khi đọc “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria, và đã làm người”, mọi người đều cúi mình?

13. 
Sau bài đọc I, bài Thánh vịnh hoặc một bài thánh ca Kinh Thánh có vai trò gì?

14. 
Trong Lời nguyện tín hữu, ta có được cầu xin Đức Mẹ không?

15. 
Trong Mùa Phụng vụ nào, ta không hát Halêluia?

16. 
Sách Tin Mừng nào không được Giáo Hội chấp nhận?

17. 
Trong Thánh lễ có một giám mục chủ tế và một linh mục đồng tế, vị nào sẽ công bố Tin Mừng?

18. 
Tại sao đọc kinh Tin Kính?

19. 
Tại sao cộng đoàn phải đứng lên khi nghe công bố Tin Mừng?

20. 
Trong Mùa Thường Niên và trong các Thánh lễ trong tuần, sách Tin Mừng nào không bao giờ được đọc?

Back to top button
Trở lại
Messenger
Telegram
Email
    error: © Joseph Tuan

    Adblock Detected

    Hãy ủng hộ mình bằng cách tắt trình chặn quảng cáo nhé!