Trắc Nghiệm Phụng Vụ – Bộ đề 05

Chào Mừng Bạn Đến Với Trắc Nghiệm Phụng Vụ – Bộ đề 05

*Hãy chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

Họ và Tên
Email
1. 
Theo Sách lễ Rôma, phải hát bao nhiêu lần câu “Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian...” trước khi hát câu kết “Xin ban bình an cho chúng con”?

2. 
Nghi thức bẻ bánh có ý nghĩa gì?

3. 
Trong Thánh lễ, câu cuối cùng của Kinh Lạy Cha: “nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen” viết đúng hay sai?

4. 
Tại sao chủ tế bỏ một miếng bánh thánh nhỏ vào chén thánh?

5. 
Trong Thánh lễ, nghi thức chúc bình an thể hiện điều gì?

6. 
Trong Thánh lễ, sau Kinh Lạy Cha, từ “bình an” được đọc bao nhiêu lần?

7. 
Mỗi ngày, giáo dân được rước lễ tối đa mấy lần?

8. 
Từ còn thiếu trong câu: “Xin đoái thương ban cho ... được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa...” là gì?

9. 
Cộng đoàn bắt đầu đọc hoặc hát Kinh Lạy Chiên Thiên Chúa lúc nào?

10. 
Trong Thánh lễ, tại sao, sau khi đọc lời truyền phép, linh mục giơ cao Mình và Máu Thánh Chúa Kitô?

11. 
Trong mỗi Thánh lễ, ai đọc câu “Thầy ban bình an của Thầy cho các con”?

12. 
Trong bốn sách Tin Mừng, có mấy bản văn Kinh Lạy Cha?

13. 
Trong Thánh lễ, câu “Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ” được đọc ở đâu?

14. 
Trong Kinh Lạy Cha, câu “...như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con; xin Chúa để chúng con xa chước cám dỗ...” có mấy từ viết sai?

15. 
Từ còn thiếu trong câu: “đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng ..., và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con” là gì?

16. 
Trong các câu sau, câu nào đúng phụng vụ?

17. 
Từ còn thiếu vào câu cuối của Kinh Tưởng Niệm: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại...” là gì?

18. 
Giáo Hội nào không được đọc Kinh Lạy Cha?

19. 
Trong Thánh lễ, ai được đọc hoặc hát Vinh tụng ca: “Chính nhờ Người, với Người...”?

20. 
Trong Vinh tụng ca “Chính nhờ Người, với Người và trong Người...”, “Người” ở đây là ai?

Back to top button
error: © Joseph Tuan

Adblock Detected

Hãy ủng hộ mình bằng cách tắt trình chặn quảng cáo nhé!