Công giáoKinh nguyện Công giáo

Kinh Sáng Danh

Kinh Sáng Danh là một kinh nguyện Công giáo ngắn ngọn, dễ dàng để học thuộc. Kinh này rất thường được sử dụng, nhất là trong Tràng Chuỗi Mân Côi. Kinh mang ý nghĩa chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, tuy Ba Ngôi riêng biệt, nhưng cùng một bản thể và một quyền năng.

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng.
Amen.

Glory To The Father

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit
as it was in the beginning, is now and will be forever.
Amen.

 

thiết kế website công giáo

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

Bình luận

Back to top button
error: © Joseph Tuan

Adblock Detected

Hãy ủng hộ mình bằng cách tắt trình chặn quảng cáo nhé!