Sách nói Tông huấn Đức Kitô Sống – Christus Vivit

 Sách nói Tông huấn Đức Kitô Sống – Christus Vivit

“Chúa Kitô Vẫn Sống! Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và Ngài đã mang sức trẻ vào thế giới một cách tuyệt vời”. Đây là những lời mở đầu Tông huấn Christus Vivit – Đức Kitô sống, hậu Thượng hội đồng về người trẻ gởi đến “người trẻ và toàn dân Chúa”.

Lời mở đầu - Tông huấn Chritus Vivit

Chương 1 - Tông huấn Christus Vivit

Chương 2 - Tông huấn Christus Vivit

Chương 3 - Tông huấn Christus Vivit​

Chương 4 - Tông huấn Christus Vivit​

Chương 5 - Tông huấn Christus Vivit​

Chương 6 - Tông huấn Christus Vivit​

Chương 7 - Tông huấn Christus Vivit​

Chương 8 - Tông huấn Christus Vivit​

Chương 9 - Tông huấn Christus Vivit​

Phần kết - Tông huấn Christus Vivit​

Dự án sách nói thuộc bản quyền của Ban MVGT TGP Sài Gòn. Ngoài những file sách nói trên, các bạn có nhu cầu mua sách Tông Huấn Đức Kitô Sống (Christus Vivit) có thể đặt trực tuyến tại đây

Bài viết liên quan

error: © JosephTuan.com