Tags : user mặc định

CCTV

User và Password mặc định của camera IP, đầu ghi

Theo khảo sát, khoảng 30% người dùng sẽ không thay đổi tên người dùng (username) và mật khẩu (password) mặc định cho camera IP của họ. Phần lớn, trước khi truy cập, các camera IP thường yêu cầu nhập các thông tin như user và pass mặc định như một thông lệ bắt buộc. Thông […]Đọc tiếp

error: © JosephTuan.com