Công giáoTài liệu Công giáo

Ý nghĩa chữ viết tắt của các Dòng Tu Công Giáo

Đời sống của các tu sĩ trong các trong các tu hội hay dòng tu Công giáo là một hình thức sống Thánh Hiến, thể hiện ở việc tự nguyện bước theo Đức Ki-tô một cách trọn vẹn the linh đạo và đặc sủng riêng của dòng tu mình đã chọn.

Các tu sĩ Công giáo khi khấn dòng thường sẽ được đính thêm ký hiệu dòng tu vào sau tên của mình (Vd: Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP hay Lm Phanxico Xavie Lm. Phanxicô Vũ Thế Toàn, SJ…). Chữ viết tắt của các dòng tu Công giáo thường có nguyên ngữ từ tiếng Latinh, tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc các ngôn ngữ khác. Vậy tên viết tắt các dòng tu có ý nghĩa gì? Mời bạn cùng tra cứu trong bảng danh sách sau đây.

 

VIẾT TẮT
NGUYÊN NGỮ
VIỆT NGỮ
AAAugustinians of the Assumption (Assumptionists)Dòng Thăng Thiên Thánh Augustinô
AASCHandmaids of the Blessed Sacrament & of CharityDòng Tiểu Muội Thánh Thể & Bác Ái
ACIHandmaids of the Sacred Heart of JesusDòng Tiểu Muội Thánh Tâm Chúa Giêsu
AJApostles of JesusDòng Tông Đồ Chúa Giêsu
ASCAdorers of the Blood of ChristDòng Tôn Kính Máu Chúa Kitô
ASCJApostles of the Sacred Heart of JesusDòng Tông Đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu
BGSLittle Brothers of the Good ShepherdDòng Tiểu Đệ Mục Tử Nhân Lành
BSPBrothers and Sisters of Penance of St. FrancisDòng Nam/Nữ Thánh Phanxicô Xám Hối
BVMSisters of Charity of the Blessed Virgin MaryDòng Nữ Tử Bác Ái Trinh Nữ Maria
CBCommunauté des BéatitudesTu Đoàn Thiên Phúc
Website | Email
CBSSisters of Bon Secours de ParisDòng Các Nữ Tu Bon Secours tại Paris
CBSCongregation of the Sisters of the Blessed SacramentDòng Các Nữ Tu Mình Thánh Chúa
CCRCongregation of Carmelite ReligiousDòng Camêlô
CCVISisters of Charity of the Incarnate WordDòng Nữ Tử Bác Ái Ngôi Lời Nhập Thể
CDPSisters of Divine ProvidenceDòng Chúa Quan Phòng
CFAAlexian BrothersDòng Các Thầy Alexian
CFICCongregation of Franciscans of the Immaculate ConceptionDòng Phanxicô Vô Nhiễm
CFRFranciscan Friars of the RenewalDòng Phanxicô Cải Cách
CFXCongregation of Xaverian BrothersDòng Các Thầy Xaverian
CHMCongregation of the Humility of MaryDòng Đức Mẹ Khiêm Cung
CICMCongregation of the Immaculate Heart of MaryDòng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
CJJosephite FathersDòng Các Cha Thánh Giuse
CJCSisters of Jesus CrucifiedDòng Các Nữ Tu Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh
CJMCongregation of Jesus and MaryDòng Chúa Giêsu và Mẹ Maria
CMCongregatio MissionisTu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn
CMFMissionary Sons of the Immaculate Heart of Mary (Claretians)Dòng Truyền Giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
CMICarmelites of Mary ImmaculateDòng Camêlô Vô Nhiễm Mẹ Maria
CMMCCongregation of Mary Mother of the ChurchDòng Đức Mẹ, Mẹ của Giáo Hội
CMRICongregation of Mary Immaculate QueenDòng Nữ Vương Vô Nhiễm Maria
CMSFMissionary Congregation of St. Francis of AssisiDòng Truyền Giáo Thánh Phanxicô thành Assisi
CNDCongrégation Notre-DameDòng Đức Bà Nữ Kinh Sĩ Thánh Âu-Tinh
COCongregation of the Oratory (Oratorians)Dòng Các Cha Diễn Thuyết
CPCongregation of the Passion of Jesus ChristDòng Thương Khó Chúa Giêsu
CPMCongregation of the Fathers of MercyDòng Các Cha Nhân Từ
CPSMissionary Sisters of the Precious BloodDòng Các Nữ Tu Truyền Giáo Máu Chúa Kitô
CRMCongregation of the Mother of the RedeemerDòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
CRSFSisters of St. FrancisDòng Các Nữ Tu Phanxicô
CSBCongregation of St. BridgetDòng Các Nữ Tu Thánh Bridget
CSBCongregation of St. Basil (Basilian Fathers)Dòng Các Cha Thánh Basilian
CSCCongregation of Holy CrossDòng Thánh Giá
CSCSisters of the Holy CrossDòng Các Nữ Tu Thánh Giá
CSJCongregation of St. JosephDòng Thánh Giuse
CSJSisters of St. JosephDòng Các Nữ Tu Thánh Giuse
CSJBSisters of St. John the BaptistDòng Các Nữ Tu Thánh Gioan Làm Phép Rửa
CSJPSisters of St. Joseph of PeaceDòng Các Nữ Tu Thánh Giuse Hòa Bình
CSPCongregation of St. Paul (Paulists)Dòng Thánh Phaolô
CSRSisters of the Holy RedeemerDòng Chúa Cứu Chuộc
CSSpCongregatio Sancti SpiritusDòng Chúa Thánh Thần
CSsRCongregation of the Most Holy Redeemer (Redemptorists)Dòng Chúa Cứu Thế
CSVBSisters of the Savior and the Blessed Virgin MaryDòng Các Nữ Tu Chúa Cứu Thế và Trinh Nữ Maria
DCDaughters of CharityDòng Các Nữ Tử Bác Ái
DCSisters of Charity of St. Vincent de PaulDòng Các Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn
DCJCarmelite Sisters of the Divine Heart of JesusDòng Các Nữ Tu Camêlô Thánh Tâm Chúa Giêsu
DDLDaughters of Divine LoveDòng Các Nữ Tu Tình Yêu Thiên Chúa
DHMDaughters of the Heart of MaryDòng Các Nữ Tu Trái Tim Đức Mẹ
DHSDaughters of the Holy SpiritDòng Các Nữ Tu Chúa Thánh Thần
DIHMDaughters of the Immaculate Heart of MaryDòng Con Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
DJDaughters of JesusDòng Các Nữ Tử Chúa Giêsu
DMDaughters of Mary of the Immaculate ConceptionDòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
DWDaughters of WisdomDòng Các Nữ Tu Thông Thái
ESABrothers of the Sacred HeartDòng Các Thầy Thánh Tâm
FCBrothers of CharityDòng Các Thầy Bác Ái
FCJFaithful Companion of Jesus, SistersDòng Các Nữ Tu Bạn Đồng Hành Trung Thành với Chúa Giêsu
FDCDaughters of Divine CharityDòng Các Nữ Tu Bác Ái Thiên Chúa
FEHJFranciscan Sisters of the Eucharistic Heart of JesusDòng Các Nữ Tu Phanxicô Trái Tim Thánh Thể Chúa Giêsu
FFSCFranciscan Brothers of the Holy CrossDòng Các Thầy Phanxicô Thánh Giá
FIFranciscan of the ImmaculateDòng Thánh Phanxicô Thanh Khiết
FICFranciscan Sisters of the Immaculate ConceptionDòng Các Nữ Tu Phanxicô Vô Nhiễm
FJCongregation of St. JohnDòng Thánh Gioan
FMSMarist BrothersDòng Các Thầy Maria
FSSisters of Our Lady of FatimaDòng Các Nữ Tu Đức Bà hiện ra tại Fatima
FSFDaughters of St. Francis of AssisiDòng Các Tiểu Muội Thánh Phanxicô thành Assisi
FSFSDaughters of St. Francis of SalesDòng Các Tiểu Muội Thánh Phanxicô thành Sales
FSGMSisters of St. George MartyrsDòng Các Nữ Tu Thánh George Tử Đạo
FSMFranciscan Sisters of MaryDòng Các Nữ Tu Phanxicô Maria
FSPDaughters of St. PaulDòng Thánh Phaolô
FSSJFranciscan Sisters of St. JosephDòng Các Nữ Tu Phanxicô Thánh Giuse
HCSisters of the Holy CrossDòng Các Nữ Tu Thánh Giá
HSCHospitaller Sisters of the Sacred Heart of JesusDòng Các Nữ Tu Hospitaller Thánh Tâm Chúa Giêsu
ICMMissionary Sisters of the Immaculate Heart of MaryDòng Các Nữ Tu Truyền Giáo Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
IHMSisters, Servants of the Immaculate Heart of MaryDòng Các Nữ Tu Tôi Trung Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria
LBNLittle Brothers of NazarethDòng Các Tiểu Đệ Nazareth
LCCongregation of the Legionaries of ChristDòng Các Cha Đạo Binh Chúa Kitô
LSALittle Sisters of the AssumptionDòng Tiểu Muội Đức Mẹ Thăng Thiên
LSJLittle Sisters of JesusDòng Tiểu Muội Chúa Giêsu
LSMILittle Servants of Mary ImmaculateDòng Tôi Tớ Vô Nhiễm Mẹ Maria
LSPLittle Sisters of the PoorDòng Tiểu Muội Bần Cùng
MAfrMissionaries of AfricaDòng Truyền Giáo tại Phi Châu
MCMissionaries of CharityDòng Truyền Giáo Bác Ái
MFSCMissionary Sons of the Sacred Heart of JesusDòng Truyền Giáo Trái Tim Chúa Giêsu
MFVAFranciscan Missionaries of the Eternal WordDòng Truyền Giáo Phanxicô Lời Bất Tử
MIMinisters of the InfirmDòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Dòng Camillô)
MICCongregation of Marians Immaculate Conception (Marian Fathers)Dòng Các Cha Maria
MIHMMissionaries Immaculate Heart of MaryDòng Truyền Giáo Trái Tim Vô Nhiễm
MJMissionaries of JesusDòng Truyền Giáo Chúa Giêsu
MMCatholic Foreign Mission Society of America (Maryknoll)Dòng Truyền Giáo Nước Ngoài (Dòng Maryknoll)
MSMarian SistersDòng Các Nữ Tu Maria
MSMissionaries of Our Lady of LaSaletteDòng Các Cha Truyền Giáo Đức Mẹ LaSalette
MSFCongregation of Missionaries of the Holy FamilyDòng Truyền Giáo Thánh Gia
MSSMissionaries of the Blessed SacramentDòng Truyền Giáo Mình Thánh Chúa
MSSCMissionaries of the Sacred Hearts of Jesus and MaryDòng Truyền Giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria
MSSPMissionary Society of St. PaulDòng Truyền Giáo Thánh Phaolô
NDCSisters of Our Lady of the CrossDòng Các Nữ Tu Đức Bà Thánh Giá
OblSBOblate of St. BenedictDòng Oblate Thánh Biển Đức
OCOrder of the CarmelitesDòng Camêlô
OCarmOrder of Our Lady of Mt. Carmel (Carmelites)Dòng Đức Bà Trên Núi Carmel (Dòng Camêlô)
OCarmCarmelites of Ancient ObservanceDòng Camêlô Khổ Tu
OCistOrder of CisterciansDòng Xitô
OCDOrder of Discalced CarmelitesDòng Camêlô Đi Chân Đất
OCROrder of Cistercians, Reformed (Trappist)Dòng Xitô Cải Cách
OCSOOrder of Cistercians of the Strict Observance (Trappists)Dòng Xitô Khổ Tu
ODCCarmelites (Discalced)Dòng Camêlô Đi Chân Đất
OFMOrder of Friars Minor (Franciscans)Dòng Phanxicô
OFMCapOrder of Friars Minor Capuchin (Capuchins)Dòng Các Thầy Tiểu Đệ Capuchin
OFMConvOrder of Friars Minor Conventual (Convential Franciscans)Dòng Các Thầy Tiểu Đệ Phanxicô
OFMIOrder Friars of Mary Immaculate (Franciscans)Dòng Các Thầy Vô Nhiễm Mẹ Maria
OHHospitallers Brothers of St. John of GodDòng Các Thầy Thánh Gioan Thiên Chúa
OHFMissionary Oblates of Mary ImmaculateDòng Truyền Giáo Vô Nhiễm Mẹ Maria
OMCOrder of Merciful ChristDòng Chúa Kitô Nhân Từ
OMI

Missionary Oblates of Mary Immaculate

Dòng Truyền Giáo Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm
OMVOblates of the Virgin MaryDòng Oblates Trinh Nữ Maria
OPOrder of Friars Preachers (Dominicans)Dòng Các Cha Thuyết Giáo (Dòng Đa Minh)
OPBOblates of the Precious BloodDòng Oblates Máu Chúa
OSAOrder of St. Augustine (Augustinians)Dòng Thánh Augustinô
OSBOrder of St. BenedictDòng Thánh Biển Đức
OSBBenedictine SistersCác Nữ Tu Dòng Biển Đức
OSCrOrder of the Holy CrossDòng Thánh Giá
OSFSOrder of St. Francis de SalesDòng Thánh Phanxicô thành Sales
OSJOblates of St. JosephDòng Oblates Thánh Giuse
OSPOeuvre de Saint PaulDòng Thánh Phaolô Thiện Bản
OSSROrder of the Most Holy RedeemerDòng Thiên Chúa Cứu Thế
OSsSBrigittine MonksDòng Các Thầy Brigittine
OSSTOrder of the Most Holy Trinity and the Ransom of Captives (Trinitarians)Dòng Chúa Ba Ngôi và Dòng Cứu Những Kẻ Bị Giam Cầm
OSUUrsuline Sisters of the Roman OrderDòng Các Nữ Tu Ursuline trụ sở tại Rôma
OSVUrsuline Sisters of the Blessed Virgin MaryDòng Các Nữ Tu Ursuline Trinh Nữ Maria
PCPoor ClaresDòng Thánh Clare Hèn Mọn
PCPAPoor Clares of Perpetual AdorationDòng Thánh Clare Hèn Mọn Hằng Tôn Kính
PIMEPontifical Institute for Foreign MissionsDòng Truyền Giáo Nước Ngoài của Học Viện Giáo Hoàng
PMSisters of the Presentation of MaryDòng Các Nữ Tu Đức Mẹ Đi Thăm Viếng
PSSSociety of Priests of Saint Sulpice (Sulpitians)Hội Xuân Bích
RDCReligious of Divine CompassionDòng Trắc Ẩn Thiên Chúa
RGSReligious of the Good Shepherd (Sisters)Dòng Các Nữ Tu Mục Tử Nhân Lành
RMIReligious of Mary ImmaculateDòng Đức Mẹ Vô Nhiễm
RSCReligious Sisters of CharityDòng Các Nữ Tử Bác Ái
RSMSisters of MercyDòng Các Nữ Tu Nhân Lành
RVMReligious of the Virgin MaryDòng Trinh Nữ Maria
SACSisters of the Guardian AngelDòng Các Nữ Tu Thiên Thần Bản Mệnh
SCSisters of CharityDòng Các Nữ Tu Bác Ái
SCServants of CharityDòng Các Tôi Tớ Bác Ái
SCJPriests of the Sacred Heart of JesusDòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu
SDBSalesians of Saint John BoscoDòng Thánh Gioan Bosco
SDDSocietas Domus DeiTu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa
SDVSociety of Divine Vocations (Vocationist Fathers)Dòng Các Cha Chuyên Cổ Võ Ơn Gọi
SJSociety of Jesus (Jesuits)Dòng Tên
SLSisters of LorettoCác Nữ Tu Loretto
SVDSocietas Verbi DiviniDòng Ngôi Lời
SMSociety of Mary (Marianist Fathers)Các Cha Dòng Marian
SMISisters of Mary ImmaculateDòng Các Nữ Tu Vô Nhiễm Maria
SMMMontfort Society of Mary (Montfort Fathers)Các Cha Dòng Montfort
SNDSisters of Notre DameDòng Con Đức Bà
SOLMSisters of Our Lady of MercyDòng Đức Bà Nhân Từ
SOLTSisters of Our Lady of Most Holy TrinityDòng Đức Bà Chúa Ba Ngôi
SSASisters of St. AnnDòng Thánh Anna
SSBSisters of St. BrigidDòng Thánh Brigid
SSCFranciscan Servants of the Sacred HeartCác Tôi Tớ Thánh Tâm Phanxicô
SSCMServants of the Holy Heart of MaryCác Tôi Tớ Trái Tim Mẹ
SSMNSisters of St. Mary of NamurDòng Các Nữ Tu Mẹ Maria hiện ra tại Namur
SSSCongregation of the Blessed SacramentDòng Thánh Thể
SUSociety of the Sisters of St. UrsulaDòng Các Nữ Tu Thánh Ursula
SVPSociety of Saint Vincent de PaulDòng Thánh Vinh Sơn de Paul
SXXaverian Missionary FathersDòng Các Cha Truyền Giáo Xaverian
VSCVincentian Sisters of CharityDòng Các Nữ Tu Bác Ái Vinh Sơn
WFWhite FathersDòng Các Cha Trắng

Trên đây là bảng danh sách chữ viết tắt của các dòng tu Công giáo mà Joseph Tuấn đã tổng hợp được từ nhiều nguồn và nhiều tài liệu Công giáo. Nếu bạn thấy còn thiếu dòng tu nào, hãy để lại bình luận phía bên dưới bài viết này, hoặc các dòng tu nào muốn đính địa chỉ website/email vào danh sách trên, hãy inbox cho Joseph Tuấn, mình sẽ cập nhật thêm, mến chúc các bạn luôn vui và tràn đầy bình an của Chúa.

0 0 votes
Đánh giá bài viết

thiết kế website công giáo cho giáo xứ, hội đoàn, dòng tu
Nhận thông báo
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Back to top button
Trở lại
Messenger
Telegram
Email
    error: © Joseph Tuan

    Adblock Detected

    Hãy ủng hộ mình bằng cách tắt trình chặn quảng cáo nhé!